Άδεια γυναικολογικού ελέγχου και στον ιδιωτικό τομέα

Άρθρο 96, Ν. 5043/2023: Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου – Τροποποίηση άρθρου 232 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Στο άρθρο 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) και στο κωδικοποιηθέν άρθρο 40 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της άδειας προγεννητικών εξετάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται και στον γυναικολογικό έλεγχο,

β) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 232 Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου

  1. Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
  2. Στις εργαζόμενες χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο άδεια με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δυνάμει του Ν. 5043/2023, οι εργαζόμενες ως ιδιωτικοί υπάλληλοι δικαιούνται μια μέρα άδεια κατ’ έτος για επίσκεψη σε γυναικολόγο με το σκοπό να κάνουν ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά εφόσον το ζητήσει η εργαζόμενη, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις δημοσίους υπαλλήλους. 

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.