Τι είναι το «δικαίωμα επισκευής» που προωθεί το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο;

Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα την 25.11.2021 με το οποίο εκφράζει την επιθυμία να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των προϊόντων, προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση και τις επισκευές. Η ΕΕ καλείται να καλλιεργήσει κουλτούρα συντήρησης και χρήσης μεταχειρισμένων ειδών, να ενθαρρύνει την βιώσιμη παραγωγή και να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ηλεκτρονικών αποβλήτων.  
 
Το κείμενο που εγκρίθηκε, ζητεί να αρθούν τα νομικά εμπόδια για την επισκευή, τη μεταπώληση και την επαναχρησιμοποίηση προιόντων, ώστε να στηριχθούν οι αγορές μεταχειρισμένων αγαθών, αναδεικνύοντας επίσης τα οφέλη για την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται να επεκταθούν οι εγγυήσεις, να θεσπιστούν εγγυήσεις για τα ανταλλακτικά, καθώς και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις επισκευές και τη συντήρηση.
 
Το Κοινοβούλιο προτείνει περαιτέρω και νέους κανόνες για τη διαχείριση των αποβλήτων και ζητεί ειδικότερα τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος φόρτισης φορητών συσκευών προκειμένου να μειωθούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Ενθαρρύνει επιπλέον την επισήμανση των προϊόντων βάσει του βαθμού ανθεκτικότητάς τους (π.χ. με έναν μετρητή χρήσης και με σαφείς πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος).
 
Αν υλοποιηθεί η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να αφήσει έντονο αποτύπωμα στο δίκαιο του ανταγωνισμού και διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, αλλά και στο δίκαιο των καταναλωτικών συμβάσεων. 
 
Πηγή: europarl.europa.eu 
 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.