Σήμερα η Ε.Ε. ενέκρινε την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα

Στις 2 Φεβρουαρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με ένα νέο πλαίσιο για τις διατλαντικές ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς: την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα. Η Επιτροπή παρουσίασε τα κείμενα του σχεδίου απόφασης στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Μετά τη γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (αρχές προστασίας των δεδομένων) στις 13 Απριλίου και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία έγκρισης στις 12 Ιουλίου 2016.

Η ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα αποτυπώνει τις απαιτήσεις που έθεσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2015, με την οποία κήρυξε άκυρο το παλαιό πλαίσιο ασφαλούς λιμένα. Διαβάστε εδώ σχετική ανάρτηση του Justina.gr.

Η «απόφαση περί επάρκειας» θα κοινοποιηθεί σήμερα στα κράτη μέλη και θα αρχίσει να ισχύει αμέσως. Από την πλευρά των ΗΠΑ, το πλαίσιο ασπίδα προστασίας της ιδιωτικότητας θα δημοσιευθεί στο Ομοσπονδιακό Μητρώο (Federal Register), το αντίστοιχο της Επίσημης Εφημερίδας της Ένωσης. Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα αρχίσει να χρησιμοποιεί την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικότητας. Όταν οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν το πλαίσιο και να επικαιροποιήσουν τη συμμόρφωσή τους, θα μπορούν να λάβουν πιστοποίηση από το Υπουργείο Εμπορίου, από την 1η Αυγούστου. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει συνοπτικό οδηγό για τους πολίτες στον οποίο θα εξηγούνται τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θεωρεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι κανόνες προστασίας των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.