Ημερίδα για το δίκαιο του ανταγωνισμού

Η Ένωση ∆ικαίου Προστασίας Καταναλωτή

και

η Επιτροπή Ανταγωνισµού

 ∆ιοργανώνουν Ηµερίδα µε θέµα:

«Αγωγές αποζηµίωσης για παραβάσεις δικαίου ανταγωνισµού»

Την Πέµπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 17.30 µµ., στο αµφιθέατρο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα)

ένωση δικαίου προστασίας καταναλωτή

Πρόεδρος:

Ευ. Περάκης, Οµότιµος Καθηγητής Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Οµιλητές:

∆. Λουκάς, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισµού, ∆ικηγόρος

Οι διαπραγµατεύσεις για την υιοθέτηση της νέας Οδηγίας: τα βασικά ζητήµατα και η διευθέτησή τους

∆. Αυγητίδης, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής ∆.Π.Θ.

Η νέα Οδηγία υπό το πρίσµα του σκοπού του δικαίου ανταγωνισµού

Ηλ. Σουφλερός, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Σχέση της Οδηγίας µε ρυθµίσεις του Καν (ΕΚ) 1/2003

Λ. Ντέκα, Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ∆ικηγόρος

Το ειδικότερο ζήτηµα της κοινολόγησης αποδεικτικών στοιχείων

Λ. Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής ∆.Π.Θ.

Ο ελεύθερος ανταγωνισµός ως αγαθό προστατευόµενο από την ΑΚ 914

επιτροπή ανταγωνισμού1

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.