Η νέα νοµοθεσία (ν. 4548/2018) για τις ανώνυµες εταιρίες-εκδήλωση

Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Εµπορικολόγων (ΣΕΕ) και ο Σύνδεσµος ∆ικηγορικών Εταιριών Ελλάδος (Σ∆ΕΕ) συνδιοργανώνουν την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00 επιστηµονική εκδήλωση στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ (Ακαδηµίας 7) µε Θέµα: «Η νέα νοµοθεσία (ν. 4548/2018) για τις ανώνυµες εταιρίες» και το ακόλουθο πρόγραµµα:

Λεωνίδας Γεωργόπουλος, ∆ικηγόρος, Πρόεδρος του Σ∆ΕΕ: Χαιρετισµός

Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής ∆ΠΘ

Πρώτο πάνελ: Πρόεδρος Λάµπρος Κοτσίρης, Οµ. Καθηγητής ΑΠΘ

1. Ζητήµατα από τη γενική συνέλευση και τη συµµετοχή των µετόχων – ιδιαίτερα τη νοµιµοποίηση των µετόχων στην περίπτωση συλλογικών λογαριασµών: ∆ηµήτρης Τσιµπανούλης, ∆ικηγόρος ∆.Ν

2. Το σύστηµα ευθύνης των διοικούντων: Αριστέα Σινανιώτη – Μαρούδη, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πειραιώς

3. Ζητήµατα σύγκρουσης συµφερόντων εταιρίας και µετόχων ή µελών του διοικητικού συµβουλίου: Απόστολος Γεωργαντάς, ∆ικηγόρος.

∆εύτερο Πάνελ: Πρόεδρος Μάριος Μπαχάς, ∆ικηγόρος, Γραµµατέας Σ∆ΕΕ

1. Το σύστηµα των εκδιδόµενων από την εταιρία τίτλων κατά το ν. 4548/2018: Σπήλιος Μούζουλας, ∆ικηγόρος ∆.Ν.

2. Η αύξηση και η µείωση του κεφαλαίου κατά το ν. 4548/2018: Μάνος Μαστροµανώλης, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

3. Σύσταση και λύση της ανώνυµης εταιρίας: Αλέξανδρος Ρόκας, ∆ικηγόρος ∆.Ν.

Συζήτηση Επιλογικές σκέψεις: Ευάγγελος Περάκης, Οµ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΣΕΕ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

∆ηλώσεις συµµετοχής και κράτηση θέσης, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *