Διεθνές Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη: “Η απαγόρευση διακρίσεων στην πράξη”

3 και 4 Μαρτίου 2017 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 29, 546 24 Θεσσαλονίκη

 

Σχετικά με το συνέδριο από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης:

“Η απαγόρευση διακρίσεων αποτελεί ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πεδίο δικαίου. Σταδιακά η σχετική νομοθεσία και νομολογία εμπλουτίζεται με καινούργιες απαγορευμένες μορφές διακρίσεων και χρήσιμα νομικά εργαλεία για την προστασία των θυμάτων. Παρ’ όλα αυτά, η ενσωμάτωση των διατάξεων αυτών στην καθημερινή πρακτική δεν είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο: μπορούμε ίσως να μιλήσουμε για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων όσον αφορά την απαγόρευση διακρίσεων.

Η κεντρική ιδέα που διατρέχει το συνέδριο αυτό είναι ότι η εφαρμογή της απαγόρευσης διακρίσεων στην πράξη απαιτεί τη διαμόρφωση συνείδησης δικαίου σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (δικαστές, δικηγόρους, ακτιβιστές των ΜΚΟ, δημόσια διοίκηση), ώστε να είναι σε θέση αφενός να αναγνωρίσουν την ύπαρξη διακρίσεων, αφετέρου να εντάξουν στο καθημερινό νομικό τους οπλοστάσιο τις διατάξεις κατά των διακρίσεων. Στην πραγματικότητα, όσο λιγότερο συζητάμε και εφαρμόζουμε τις υπάρχουσες διατάξεις κατά των διακρίσεων, τόσο περισσότερο εμπεδώνεται η αντίληψη ότι οι διακρίσεις δεν είναι κάτι παράνομο, αλλά μια κανονική κατάσταση της κοινωνίας μας.

Ελπίδα μας είναι ότι το συνέδριο αφενός θα συμβάλει στην προώθηση των θεωρητικών γνώσεων στο ζήτημα της μη διάκρισης, αφετέρου θα αποτελέσει το έναυσμα για να αναπτυχθεί η συζήτηση γύρω από την απαγόρευση διακρίσεων σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου από τη μία πλευρά είναι γνωστή και πολλαπλώς τεκμηριωμένη η ύπαρξη εκτεταμένων εμφανών και αφανών διακρίσεων σε βάρος πολλών και διαφορετικών ομάδων πληθυσμού, ενώ από την άλλη πλευρά το δίκαιο απαγόρευσης των διακρίσεων αυτών βρίσκεται, δυστυχώς, σε εμβρυακή κατάσταση, όπως αποδεικνύουν οι ελάχιστες σχετικές υποθέσεις που φθάνουν στα δικαστήρια.”

Πρόγραμμα & άλλες πληροφορίες

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.