Συνέδριο ΕΕΔ: Το Δημόσιο Δίκαιο μέσα από τις αποφάσεις των Δικαστηρίων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ, www.dimosiodikaio.gr) ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αίθουσα Εκδηλώσεων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), Ακαδημίας 68 και Χαριλάου Τρικούπη, 2ος όροφος

ΤΡΙΤΗ 1  ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

15.30 M.M. – 20.00 M.M.

 «ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ»

1η Hμέρα: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 15.30-20.00 Μ.Μ.

15.30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

1η Συνεδρία. 15.45-17.45 Μ.Μ.

«Το Δημόσιο Δίκαιο μέσα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Χαιρετισμός: Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

Ομιλητές:

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος: «Πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το claw back στις φαρμακευτικές εταιρείες.»

Δημήτριος Εμμανουηλίδης Σύμβουλος της Επικρατείας: «Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας στα πλαίσια της αστικής ευθύνης των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.»

Αικατερίνη Ρωξάννα, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας: «Η συρρίκνωση των συντάξεων των Ευρωπαίων πολιτών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων»

Νίκος Κοσμίδης,  Δικηγόρος, L.L.Μ. (Kings Kollege), ΜΔΕ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών: «Προθεσμία παραγραφής και αρχή ασφάλειας δικαίου στο δίκαιο ανταγωνισμού υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.»

Θανάσης Ξηρός, Δ.Ν., Δικηγόρος: «Ο αναιρετικός έλεγχος των αυτοδιοικητικών εκλογών.»

Γιώργος Καραβοκύρης, Δ.Ν.,  Ειδικός Επιστήμονας Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: «Ανάμεσα στον παρεμβατισμό και στο νεοφιλελευθερισμό: η δικαιοπολιτική εκτίμηση των ορίων των ιδιωτικοποιήσεων στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (με αφορμή την ΣτΕ 1906/2014).»

Διάλειμμα

2η Συνεδρία 18.00 – 20.00 Μ.Μ.

«Το Δημόσιο Δίκαιο μέσα από τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων»

Πρόεδρος: Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ομιλητές:

Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευαγγελία Κουλουμπίνη, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Η στέρηση της σύνταξης λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης. Ένα παράδειγμα αναλογικότητας στη συνταξιοδοτική δίκη.»

Ευάγγελος Καραθανασόπουλος Αντεπίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο:«Περιπτώσεις επιβολής του επαχθούς μέτρου της ολικής δημοσιονομικής διόρθωσης.»

Δημήτριος Κοκοτσής, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, L.L.M. University of London: «Καταλογισμός στρατιωτικών ιατρών λόγω πρόωρης αποχώρησης από την υπηρεσία. Νομολογιακά δεδομένα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.»

Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.: «Η διαπλαστική εξουσία του Διοικητικού Δικαστή στις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο μετριασμού της ποινικής ρήτρας στο προσήκον μέτρο *Με αφορμή τις αποφάσεις 3333/2011 (Δ.Εφ.Αθ.), 2388/2014 (ΣτΕ) και 6131/2014 (Δ.Εφ.Αθ.).»

Παναγιώτης Δανιάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών: «Πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε θέματα αστικής ευθύνης του ελληνικού δημοσίου.»

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.:  «Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος των διοικητικών δικαστηρίων επί της ουσιαστικής- εσωτερικής νομιμότητας των καταλογιστικών του φόρου πράξεων πριν και μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του ν. 3900/2010-Με αφορμή την Δ.Εφ.Αθ. 2829/2015 και την Μον.Δ.Πρ.Θ. 3990/2014.»

2η Hμέρα: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 15.30-20 Μ.Μ.

15.30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

3η Συνεδρία : 15.45-17.45 Μ.Μ.

«Σημαντικές αποφάσεις ΕΔΔΑ, ΔΔ της Χάγης και ΔΕΕ»

Πρόεδρος: Πέτρος Παραράς, Επίτιμος Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ομιλητές:

ΕΔΔΑ και ΔΔ της Χάγης

Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος: «Η κοινωνική διάσταση της ΕΣΔΑ και η οικονομική κρίση.»

Σταυρούλα Κτιστάκη,  Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου:
«Η αρχή της δικαστικής αμεροληψίας υπό την επίδραση της νομολογίας του ΕΔΔΑ.»

Αντώνης Μπρεδήμας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών: «Η νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και το εσωτερικό δίκαιο»

ΔΕΕ

Αστέριος Πλιάκος, Καθηγητής Δικαίου της ΕΕ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Η υπόθεση Gauweiler του ΔΕΕ (C-62-14).»

Ευγενία Αλεξανδροπούλου,  Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής τoυ Πανεπιστημίου Μακεδονίας: «Η απόφαση του ΔΕΕ για το Facebook (C-362/14, Schrems).»

Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος, Υπ. Δ.Ν., Σύμβουλoς Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης: «Το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ στην πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ.»

Διάλειμμα

4η Συνεδρία: 18.00-20.00 Μ.Μ.

«Σημαντικές αποφάσεις αλλοδαπών συνταγματικών δικαστηρίων»

Πρόεδρος: Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Ομιλητές:

Ηλιάνα Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ): «Η απόφαση Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας -vs- Μουσταφά Ιμπραχίμ κ.α (1964) ΑΑΔ 195. Το δίκαιο της ανάγκης στην κυπριακή έννομη τάξη.»

Θεοδώρα Αντωνίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος: «To Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας απέναντι στην κρίση της Ευρωζώνης.»

Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ): «Το δίλημμα του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου μεταξύ πίστης προς το Σύνταγμα και σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.»

Νικόλαος Σεκέρογλου, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας: «Η υπερφορολόγηση του εισοδήματος στην πρόσφατη νομολογία του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας.»

Κωνσταντίνος Τσιμαρας, Επίκουρος  Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος: «Οι αποφάσεις 1166/2014, 397 και 480/2012 και 740/2011 και συνεκδικαζόμενες του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου.»

Αντώνης Κουρουτάκης,  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Ερευνητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου:  «H Aρχή της Yπεροχής και οι Συνταγματικές Αρχές του Βρετανικού Δικαίου (με αφορμή την υπόθεση R (HS2 Action Alliance Ltd) v Secretary of State for Transport [2014] UKSC 3).»

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:

Βασίλης Γ. Τζέμος, Διδάκτωρ Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Freiburg), Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας Συνηγόρου του Πολίτη, Πρόεδρος ΕΕΔ

Δημήτριος Πυργάκης, Εισηγητής Συμβουλίου της Επικρατείας, Αντιπρόεδρος ΕΕΔ

Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Λέκτορας Διοικητικής Επιστήμης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός Γραμματέας ΕΕΔ

Αναστασία Κουτσαύτη, Δικηγόρος, L.L.M., Ταμίας ΕΕΔ

Αριστοτέλης Σακελλαρίου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, L.L.M., Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Ηλίας Μικρουλέας, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου του Μονάχου, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας Συνηγόρου του Πολίτη, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Δημήτριος Μπελαντής, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Πάρης Ζορμπάς, Πάρεδρος Πρωτοδικείου Δ.Δ., Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δικηγόρος , Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Ηλιάνα Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ  ΕΕΔ

Μιχάλης Ιωαννίδης, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Max Planck Συγκριτικού Δημοσίου και Διεθνούς Δικαίου, Χαϊδελβέργη, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Ιωάννης Δ. Κίτσος, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Δικηγόρος Αθηνών, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Υποψήφιος Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΜΔΕ, Σύμβουλος ΔΣΘ

Σταματίνα Ξεφτέρη, Υποψήφια Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου Πανεπιστημίων Paris II και Γενεύης, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Εγγραφές συνέδρων γίνονται και ηλεκτρονικά στο: enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com

Πληροφορίες:

1) www.dimosiodikaio.gr (Ιστοσελίδα Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ))

2) www.publiclawjournal.com (Ιστοσελίδα νέου open access Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Περιοδικού της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)  «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ»)

3) Σελίδες της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ σε Facebook και Twitter

Στους συνέδρους που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του διήμερου συνεδρίου, θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *