ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ»

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να παράσχει τη δυνατότητα για διεπιστημονική προσέγγιση, εμβάθυνση και εξειδίκευση στη γνωστική ενότητα που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία του Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Πολιτικής Θεωρίας, της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και άλλα αντικείμενα που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο των Πολιτικών Επιστημών.

 • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 • Η έναρξη των μαθημάτων είναι το Φθινόπωρο του 2017 (Οκτώβριο 2017)
 • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι κατ’ ελάχιστον 18 μήνες

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Ακαδημαϊκά Προσόντα: Προπτυχιακός τίτλος σπουδών Νομικής, Πολιτικών Επιστημών ή/και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 2. Δύο Συστατικές Επιστολές από πρόσωπο που γνωρίζει τον υποψήφιο.
 3. Προσωπική Δήλωση: Μια επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες του υποψηφίου, το βιογραφικό του, καθώς επίσης οι προσδοκίες του από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του.

 

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2017 τα ακόλουθα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο admissions@unic.ac.cy:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση
 2. Αντίγραφα πτυχίων ή βεβαίωση από το γραφείο σπουδών του Πανεπιστημίου του, όπου θα αναφέ­ρεται η (αναμενόμενη) ημερομηνία αποφοίτησης του
 3. Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς παράγοντες
 4. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων αν υπάρχουν
 5. Αντίγραφα ενισχυτικών στοιχείων όπως διακρί­σεις, εξετάσεις, επαγγελματική εμπειρία κλπ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος πατώντας ΕΔΩ ή  να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στo email: admissions@unic.ac.cy  ή τηλεφωνικά στα: 00357 22841528 ή 8011002345 ή  30 210 6748293

 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.