ΠΠρΑθ 334/2016: δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στα πλαίσια της απόφασης 334/2016 εξέτασε τη νομιμότητα της πρακτικής των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς να διευκρινίζουν στους λήπτες τους, ότι ο υπολογισμός των δόσεων θα γίνεται με βάση την εκάστοτε τρέχουσα ισοτιμία μεταξύ εγχώριου και ξένου νομίσματος. Κατά το δικαστήριο η συμπερίληψη τέτοιου όρου σε δανειακή σύμβαση συνιστά καταχρηστικό ΓΟΣ, αθέμιτη εμπορική πρακτική, αδικοπραξία και λόγο ακυρότητας της δανειακής σύμβασης. Ειδικότερα, το δικαστήριο ορίζει ότι:

“α) Ο όρος περί υπολογισμού δόσεως δανείου με βάση την εκάστοτε τρέχουσα (κατά την καταβολή της δόσης) ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου είναι καταχρηστικός ως διαταράσσων λόγω αδιαφάνειάς του σημαντικά την ισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εις βάρος του καταναλωτή (άρθρο 2 παρ. 2, 6 και 7 Ν. 2251/1994). Ειδικότερα κατά παράβαση της ειδικής αρχής της διαφάνειας και προσβολή της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, ο συγκεκριμένος όρος δεν είναι ευκρινής και εύληπτος, διότι δεν διατυπώνεται με σαφήνεια ο τρόπος λειτουργίας της συναλλακτικής ισοτιμίας, η μέθοδος και οι ιδιαιτερότητες του μηχανισμού μετατροπής του εγχώριου νομίσματος σε ξένο νόμισμα. Μάλιστα, η αδιαφάνεια αυτή δεν ήρθη καθώς η εναγομένη δεν ενημέρωσε ορθώς τους καταναλωτές σχετικά με τον κίνδυνο της ενδεχόμενης διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην επίδικη περίπτωση και με το κόστος χρησιμοποίησης τεχνικών κάλυψης του ως άνω κινδύνου. […]

β) Εν προκειμένω τίθεται ζήτημα παραβίασης των άρθρων 9α-9θ Ν. 2251/1994, διενέργειας παραπλανητικής διαφήμισης αλλά και καταστρατήγησης των αρχών της καλής πίστης, καθώς η τράπεζα με τη χρήση δόλιων και παράνομων μέσων προξένησε ζημία στους καταναλωτές και συνεπώς συντρέχουν και οι όροι των άρθρων 914, 919 και 281 ΑΚ.

γ) Πρόκειται για παράνομη και άκυρη δικαιοπραξία ως αντίθετη στα χρηστά ήθη και ιδίως αισχροκερδής κατά τα άρθρα 178, 179 ΑΚ […]”

Διαβάστε την πλήρη απόφαση, εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.