Εκμισθωτής πάγκων σε αγορές φέρει ευθύνη εάν εκεί πωλούνται προϊόντα μαϊμού

Απόφαση ΔΕΕ C-494/15 της 7.7.2016: Εκμισθωτής πάγκων σε αγορές φέρει ευθύνη εάν εκεί πωλούνται προϊόντα μαϊμού

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2004/48, εμπίπτει στην έννοια του «ενδιαμέσου οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας», ο μισθωτής κλειστής αγοράς, ο οποίος υπεκμισθώνει διάφορα σημεία πωλήσεως εντός της αγοράς σε εμπόρους, ορισμένοι εκ των οποίων χρησιμοποιούν τον πάγκο τους για την πώληση εμπορευμάτων, που αποτελούν απομιμήσεις επωνύμων προϊόντων.

Για να χαρακτηριστεί ένας οικονομικός φορέας ως «ενδιάμεσος» υπό την έννοια της ως άνω διάταξης, πρέπει να αποδειχθεί, ότι παρέχει υπηρεσία η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα προς προσβολή ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, χωρίς να είναι αναγκαίο ο εν λόγω οικονομικός φορέας να διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με το εν λόγω πρόσωπο ή τα εν λόγω πρόσωπα.

Τέτοιος χαρακτηρισμός δεν προϋποθέτει ούτε ότι ο ως άνω οικονομικός φορέας παρέχει υπηρεσία άλλη, από αυτή που χρησιμοποιείται από τον τρίτον για την προσβολή του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το εάν η διάθεση σημείων πωλήσεως αφορά διαδικτυακή αγορά ή πραγματική αγορά, όπως μια κλειστή αγορά, δεν ασκεί, συναφώς, επιρροή. Πράγματι, δεν προκύπτει από την οδηγία 2004/48 ότι το πεδίο εφαρμογής της περιορίζεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Διαβάστε την απόφαση του ΔΕΕ εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.