Συλλογή νομολογίας ΕΔΔΑ για την προσβολή της υπόληψης & της εικόνας του ατόμου

Άρθρα 10 και 8 της ΕΣΔΑ Το δικαίωμα στην τιμή και υπόληψη του ατόμου, όπως και αυτό περί ιδιωτικότητας και προστασίας της ιδίας εικόνας αποτελεί συχνά αντικείμενο προσφυγών στο ΕΔΔΑ. Το Δικαστήριο καλείται να επιλύσει τη σύγκρουση των εν λόγω δικαιωμάτων με την ελευθερία της έκφρασης και του τύπου. Ποια κριτήρια λαμβάνει υπόψη του κατά τη στάθμιση των αντικρουόμενων συμφερόντων; […]

Continue reading »

Αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης πτήσης

Απόφαση ΔΕΕ στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑145/15 και C‑146/15: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αεροπορικής εταιρίας με την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση σε επιβάτη για ματαίωση ή καθυστέρηση της πτήσης του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού 261/2004, ο τελευταίος δικαιούται να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια. Ο φορέας που έχει οριστεί σε κάθε κράτος μέλος για την εποπτεία της εφαρμογής του Κανονισμού […]

Continue reading »

Ανατροπή της κρίσης για το μπουρκίνι…ολόκληρη η απόφαση του Conseil d’Etat

Όπως σας είχαμε ενημερώσει πρόσφατα, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Νίκαια απαγορεύτηκε η χρήση “μπουρκίνι” από μουσουλμάνες στις παραλίες της Γαλλίας, με αποφάσεις των τοπικών αρχόντων, τις οποίες μάλιστα επικύρωσαν δικαστικές αποφάσεις. Αιτία της απαγόρευσης υπήρξε η αντίληψη, ότι το εν λόγω ολόσωμο γυναικείο μαγιό αποτελεί σύμβολο θρησκευτικού εξτρεμισμού. Η όλη κίνηση είχε προκαλέσει την κοινή γνώμη και μερίδα κόσμου υποστήριζε, […]

Continue reading »

Εκμισθωτής πάγκων σε αγορές φέρει ευθύνη εάν εκεί πωλούνται προϊόντα μαϊμού

Απόφαση ΔΕΕ C-494/15 της 7.7.2016: Εκμισθωτής πάγκων σε αγορές φέρει ευθύνη εάν εκεί πωλούνται προϊόντα μαϊμού Σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2004/48, εμπίπτει στην έννοια του «ενδιαμέσου οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας», ο μισθωτής κλειστής αγοράς, ο οποίος υπεκμισθώνει διάφορα σημεία πωλήσεως εντός της αγοράς σε εμπόρους, ορισμένοι εκ των οποίων […]

Continue reading »

Δικαιώματα ατόμων με αναπηρία όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς

Αναδημοσιεύουμε έντυπο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με θέμα τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. Το κείμενο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους ίδιους τους καταναλωτές αεροπορικών υπηρεσιών, όσο και για όλο το νομικό κόσμο. Την ιστοσελίδα της Υ.Π.Α. θα βρείτε εδώ. “Με την υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2006 (Επίσημη Εφημερίδα L 204 της 26.7.2006),  δημιουργήθηκε […]

Continue reading »

2 νέες Οδηγίες και 1 Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα εξέδωσε η ΕΕ το 2016

Δύο νέες Οδηγίες και έναν Κανονισμό εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τον Απρίλιο του 2016. Συγκεκριμένα εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός […]

Continue reading »

Το πλάνο του Υπ. Δικαιοσύνης για τη συνεπιμέλεια δεν φαίνεται να ικανοποιεί…

Όπως σας ενημερώσαμε με σχετική ανάρτηση, στον Υπουργό Δικαιοσύνης τέθηκε πρόσφατα Ερώτηση στη Βουλή σε σχέση με τις βλέψεις του Υπουργείου για τη ρύθμιση του ζητήματος της συνεπιμέλειας στα πλαίσια αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου που από καιρό τρέχει. Ο Υπουργός απάντησε χονδρικά ότι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή προσανατολίζεται στην υιοθέτηση δομών για μια πιο φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη και ότι […]

Continue reading »

Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004: αποζημίωση για αλλαγή θέσης σε επιβάτη πτήσης

Απόφαση ΔΕΕ C-255/15 της 22.06.2016: τα δικαιώματα επιβάτη πτήσης που τοποθετήθηκε σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Κανονισμού 261/2004, με τίτλο «Αλλαγή θέσης»: «Εάν πραγματικός αερομεταφορέας τοποθετήσει επιβάτη σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, επιστρέφει εντός επτά ημερών, με τους τρόπους που αναφέρονται […]

Continue reading »

Μελέτη του ΟΗΕ για την εξαναγκαζόμενη μετακίνηση πληθυσμών το 2015

65,3 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τον τόπο κατοικίας τους το 2015, λόγω πολέμου, δίωξης ή καταπάτησης των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων τους. Πάνω από 50.000.000 άτομα ζήτησαν άσυλο για πρώτη φορά. Περισσότεροι από τους μισούς πρόσφυγες παγκοσμίως προέρχονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τους περισσότερους πρόσφυγες φιλοξένησε μέχρι στιγμής η Τουρκία και το Πακιστάν, ενώ οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά […]

Continue reading »

Νόμιμη η απαγόρευση του “μπουρκίνι” λέει γαλλικό δικαστήριο

Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα αυτού του καλοκαιριού στη Νίκαια της Γαλλίας, ο Δήμαρχος της πόλης απαγόρευσε τα μαγιό που καλύπτουν όλο το σώμα, με τα οποία κάνουν μπάνιο οι μουσουλμάνες, ως ένδειξη θρησκευτικού εξτρεμισμού. Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι κάθε τέτοια εμφάνιση στην παραλία θα τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 38 ευρώ και απομάκρυνση της λουόμενης, εφόσον δεν δέχεται να αλλάξει αμφίεση. Η […]

Continue reading »
1 2 3