Το χρονικό της διερεύνησης του δυστυχήματος στα Τέμπη

Το δίκαιο κρατεί όταν οι νόμοι ισχύουν για κάθε μέλος της κοινωνίας μας.

Continue reading »

Ξεκίνησε η εφαρμογή Κανονισμού ΕΕ για επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρόμων εντός της ΕΕ ψηφίζοντας τον «Κανονισμό (ΕΕ) 2021/782» που ετέθη σε εφαρμογή 7.6.2023

Continue reading »

Ψηφισμα Κοσμητείας Νομικής ΑΠΘ για την απώλεια φοιτητή της στα Τέμπη

Παρακολουθούμε άφωνοι την επικαιρότητα και θα επιχειρήσουμε τη νομική αξιολόγηση των συμβάντων εν ευθέτω χρόνω. Συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς.

Continue reading »