Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροτικοδιατροφικό τομέα

Στις 26/04/2016 ψηφίστηκε ο Ν. 4384/2016: «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις». Στο Νόμο γίνεται σημαντική αναφορά στους Γυναικείους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς με σκοπό την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροτικοδιατροφικό τομέα.

Οι σχετικές διατάξεις είναι το άρθρο 2 και 17 του νέου Νόμου. Στο μεν άρθρο 2 με τίτλο “γυναικείοι συνεταιρισμοί”, προβλέπεται ότι: 1. Για τη σύσταση ΑΣ (Αγροτικών Συνεταιρισμών) μέλη των οποίων, σύμφωνα με το οικείο καταστατικό μπορούν να γίνουν αποκλειστικά γυναίκες, στο εξής γυναικείοι ΑΣ, απαιτείται ελάχιστος αριθμός πέντε (5) ιδρυτικών μελών.

2. Αν τα μέλη του γυναικείου ΑΣ είναι λιγότερα από δέκα (10), δεν απαιτείται η εκλογή διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν προβλέπεται από το καταστατικό του. Εφόσον δεν προβλέπεται η εκλογή διοικητικού συμβουλίου, η διοίκηση του γυναικείου ΑΣ ασκείται από όλα τα μέλη του ή από ένα μέλος που εκλέγεται από αυτά ως διαχειρίστρια, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού εξειδικεύονται συγκεκριμένα μέτρα ανάπτυξης και εφαρμογής θετικών δράσεων για τους ΑΣ και τους γυναικείους ΑΣ, όπως δράσεις πληροφόρησης, δικτύωσης, προβολής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, με σκοπό τη στήριξη της συμμετοχής και της απασχόλησης των γυναικών και την ενίσχυση της οικονομικής τους αυτοτέλειας στην αγροτική παραγωγή.

Περαιτέρω στο άρθρο 17 παρ. 1 του νέου Νόμου προβλέπεται ότι: Το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων να εκλεγούν μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου, αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο ποσοστό των γυναικών μελών του ΑΣ. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα.

Επ’ ευκαιρία, ξαναδιαβάστε εδώ παλαιότερη ανάρτηση του justina.gr με τίτλο “Γυναικεία επιχειρηματικότητα και δίκαιο”, που περιέχει συγκριτικά στοιχεία από 173 έννομες τάξεις, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, σχετικά με το ζήτημα του επιχειρείν από γυναίκες.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.