Δικαστήριο ΕΕ: Ανασκόπηση έτους 2019

Δημοσιεύτηκε η Έκθεση πεπραγμένων του ΔΕΕ για το έτος 2019. Από τον πρόλογο του Προέδρου κ. Koen Lenaerts:  

To 2019 ήταν για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια χρονιά που σημαδεύτηκε από επετείους και μεγάλες αλλαγές: τη δέκατη επέτειο από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, η οποία προσέδωσε
ισχύ πρωτογενούς δικαίου στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, τη δέκατη πέμπτη επέτειο της «μεγάλης διεύρυνσης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την τριακονταετηρίδα του Γενικού Δικαστηρίου και,
κυρίως, την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δικαιοδοτικής δομής της Ένωσης, δυνάμει της οποίας κάθε κράτος μέλος έχει δύο δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο. Περαιτέρω, το 2019 υπήρξε έτος ταραχώδες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλιματική αλλαγή, μεταναστευτική κρίση, ανησυχίες για τις επιθέσεις στις αξίες της ελευθερίας,
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου κ.α., είναι θέματα που απαιτούν, και σε δικαιοδοτικό επίπεδο,
κατάλληλες λύσεις, προσαρμοσμένες στους σκοπούς και στα ιδεώδη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος,
και που θα συνεχίσουν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις διαφορές οι οποίες άγονται ενώπιον του
Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου.

Μέσα στο περιβάλλον αυτό, το 2019 ήταν εξαιρετικό ως προς τη λειτουργία και τα επιτεύγματα των δύο παραπάνω δικαιοδοτικών οργάνων. Ο συνολικός αριθμός των 1739 υποθέσεων που περατώθηκαν πλησιάζει το ιστορικό υψηλό του 2018. Το ίδιο το ΔΕΕ έκρινε έναν άνευ προηγουμένου αριθμό υποθέσεων (865 το 2019 έναντι
760 το 2018). Ο δε συνολικός αριθμός των υποθέσεων που εισήχθησαν (1905) είναι ο μεγαλύτερος που
έχει καταγραφεί έως σήμερα. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών παρατηρείται ο μεγαλύτερος αριθμός
προδικαστικών υποθέσεων που εισήχθησαν σε διάστημα ενός έτους (641), γεγονός που μαρτυρεί την
αυξανόμενη εμπιστοσύνη των εθνικών δικαστηρίων στο δικαιοδοτικό σύστημα της Ένωσης. Πρέπει
επίσης να επισημανθεί ότι την 1η Μαΐου 2019 άρχισε να εφαρμόζεται ο μηχανισμός της προηγούμενης
έγκρισης της εξέτασης ορισμένων αιτήσεων αναιρέσεως. Θα παράσχει έτσι στο ΔΕΕ τη δυνατότητα
να αξιοποιεί καλύτερα τους πόρους του προς το συμφέρον των πολιτών. […]

Στην Έκθεση που σας επισυνάπτουμε περιλαμβάνονται περιλήψεις αποφάσεων που κατατάσσονται ανά θεματική και χρονολογικά. Επίσης, στατιστικά στοιχεία και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Διαβάστε την Έκθεση, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.