Κίνδυνος υγείας καταναλωτή από τη μορφή προϊόντος: Βόμβες μπάνιου σε σχήμα τροφίμου

Η απόφαση C‑122/21 του ΔΕΕ από 02.06.2022 ερμηνεύει το άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 87/357/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών.

Αφορμή έδωσε η πρακτική της εταιρίας Get Fresh Cosmetics να παράγει “βόμβες” μπάνιου, δηλ. μπάλες οξυγόνου και αλάτων για αφρόλουτρο, σε σχήμα τροφίμου. Σύμφωνα με την ενάγουσα Ένωση καταναλωτών, η πρακτική αυτή έθετε σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών, ιδίως δε των ανηλίκων, κατά παράβαση της ανωτέρω Οδηγίας. Έπρεπε γι’ αυτό να παύσει. 

Η εναγομένη εταιρία αντέτεινε, ότι η εφαρμογή των απαγορεύσεων της Οδηγίας 87/357 προϋπέθετε την απόδειξη με “αντικειμενικά και τεκμηριωμένα στοιχεία” από την ενάγουσα, ότι το επίμαχο προϊόν, που έχει τη μορφή ή την οσμή ενός τροφίμου, αφενός, προκαλεί όντως σύγχυση με τρόφιμο και ως εκ τούτου συνεπάγεται τον κίνδυνο να το βάλει κάποιος στο στόμα, να το γλείψει ή να το καταπιεί. Αφετέρου, ότι με τη χρήση αυτή του προϊόντος συνδέονται αιτιωδώς δυσμενείς συνέπειες για την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή, όπως ασφυξία, δηλητηρίαση, διάτρηση ή απόφραξη του πεπτικού σωλήνα.

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, το βάρος απόδειξης ότι ένα προϊόν θέτει σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών επειδή δεν εμφανίζεται με την πραγματική του μορφή, το φέρει πράγματι η Ένωση καταναλωτών ή ο μεμονωμένος καταναλωτής που αιτείται την άρση της προσβολής. Σχετικά όμως αρκεί η πιθανολόγηση, που πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά χαρακτηριστικά του οικείου προϊόντος. Ένα προϊόν, για παράδειγμα, που έχει μόνον κατά προσέγγιση τη μορφή ή την οσμή τροφίμου δεν θα εκληφθεί πιθανώς ως τρόφιμο. Κατά την εν λόγω εκτίμηση πρέπει να συνεκτιμάται η τυχόν ευάλωτη θέση ορισμένων κατηγοριών καταναλωτών που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με το προϊόν που μπορεί να εκληφθεί ως τρόφιμο, μεταξύ των οποίων καταλέγονται ιδίως τα παιδιά.

 

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.