Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων: προκήρυξη θέσεων

Από την ιστοσελίδα www.irtea.gr

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. αποτελεί έναν καινοτόμο και ισχυρό Ακαδημαϊκό Think-Tank για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα εξέλιξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού, του επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτικής και της κοινωνίας. Το πιο σημαντικό για το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. είναι να παράγει έργο αντάξιο των απαιτήσεων της εποχής και να βοηθήσει τους νέους, να διευρύνουν την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα και να περάσουν από τη θεωρία στην εφαρμογή της επιστήμης τους μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των δράσεων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται και υλοποιεί, προκηρύσσει (2) θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης συνολικής διάρκειας 6 μηνών από 01 Δεκεμβρίου 2017 και δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα κάτωθι στη διεύθυνση hr.irtea@gmail.com αναγράφοντας ως θέμα: CV– ASSISTANT OF PROJECT MANAGEMENT, έως τις 15 Νοεμβρίου 2017.

 1. Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες)
 2. Σύντομο Κείμενο-Cover Letter στα αγγλικά/ελληνικά (μέγεθος 300500 λέξεις) στο οποίο θα εκθέτουν τους λόγους που θεωρούν πως είναι κατάλληλοι για την κάλυψη της θέσης

 

Σημειώνουμε πως εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψην ενώ θα προτιμηθούν υποψήφιοι με μεγαλύτερη συνάφεια προηγούμενης εμπειρίας στις προκηρυχθείσες θέσεις.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

α) επιλογή υποψηφίων μέσω Βιογραφικού Σημειώματος και Cover Letter

β)  επιλογή υποψηφίων μέσω Γραπτής Αξιολόγησης

γ) Συνέντευξη, ενώ οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την επόμενη φάση αξιολόγησης θα κληθούν να προσκομίσουν 1 συστατική επιστολή

 

Προφίλ Υποψήφιου

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/TEI με συνάφεια στις πολιτικές, ευρωπαϊκές, διεθνείς, οικονομικές, διοικητικές σπουδές
 • Εργασιακή εμπειρία σε θέση τουλάχιστον 1 χρόνο
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ενοτήτων Microsoft Office
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ή καταρτίσεις
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (εάν αυτές συντρέχουν)

Επιθυμητές Δεξιότητες Υποψήφιου

 • Οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Δημιουργικότητα, διάθεση μάθησης, εργασίας και επικοινωνίας σε ένα πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Άριστη διαχείριση γραπτού λόγου στα ελληνικά και της αγγλικής σε εξειδικευμένα κείμενα
 • Εξαιρετικές γνώσεις υπολογιστών
 • Δυνατότητα εργασίας σε στενά χρονοδιαγράμματα
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και κριτικής προσέγγισης
 • Γνώση παραπάνω ξένων γλωσσών

 

Υποχρεώσεις και Ευθύνες Θέσης

Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στη στελέχωση του φορέα, θα κληθούν να συνεργαστούν, υπό την καθοδήγηση των Project Managers, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες ενδεικτικά:

 • Υποστήριξη στη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. υλοποιεί ή συμμετέχει ως εταίρος
 • Υποστήριξη του καθημερινού portfolio δραστηριοτήτων των Project Managers του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.
 • Υποστήριξη διοικητικών υπηρεσιών και της διαδικασίας οργάνωσης εκδηλώσεων του φορέα
 • Υποστήριξη επικοινωνίας με stakeholders, συνεργάτες και συμμετέχοντες δράσεων
 • Υποστήριξη σε συνέδρια και εκθέσεις

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.irtea@gmail.com 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.