Κατευθυντήριες για δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) είναι ένας ανεξάρτητος φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νομική προσωπικότητα, σκοπός του οποίου είναι να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Το Συμβούλιο δημοσίευσε πρόσφατα επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων στα συλλεγέντα δεδομένα του, που τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες, το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί επανειλημμένα, και πρέπει να ικανοποιείται αμελλητί, αλλά πάντως το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.  Πριν χορηγηθεί πρόσβαση στα δεδομένα επαληθεύεται η ταυτότητα του αιτούντος, ώστε να διαπιστώνεται ότι αποτελεί όντως το ενδιαφερόμενο υποκείμενο δεδομένων. Προς τούτο εφαρμόζονται μέθοδοι που πληρούν την αρχή της αναλογικότητας, δηλ. οι λιγότερο επεμβατικές στην ιδιωτική σφαίρα του αιτούντος. Αν το αίτημα πρόσβασης δεν εξειδικεύει το μέρος των συλλεχθέντων δεδομένων που αφορά, θεωρείται ότι αναφέρεται σε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα. 

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.