Σεμινάριο: Η Προστασία του Καταναλωτή με το Ν. 4933/2022

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η Προστασία του Καταναλωτή με το Ν. 4933/2022», στις 9/11/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και δικαστές, στελέχη επιχειρήσεων, ιδίως Marketing Managers και υπευθύνους πωλήσεων, στελέχη του Δημοσίου και μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία του καταναλωτή, καθώς και σε φοιτητές με ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για την οικεία θεματική.

ΣΚΟΠΟΣ

Στις 11.04.2018 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρωτοβουλία «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές», δηλ. ένα πακέτο μέτρων που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της επιβολής και τον εκσυγχρονισμό του Ενωσιακού Καταναλωτικού Δικαίου ενόψει αυξανόμενου κινδύνου παραβιάσεων λόγω των εξελίξεων της αγοράς.

Η πρωτοβουλία αποτελείτο από δύο Προτάσεις Οδηγιών, μία για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές και μία για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό του ουσιαστικού καταναλωτικού δικαίου, που αντιστοίχως απέδωσαν την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1828  και την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161.

Η Οδηγία 2019/2161 τροποποιεί τέσσερεις Οδηγίες για την προστασία του καταναλωτή, χάρη στο οποίο περιεχόμενο της αποδίδεται το προσωνύμιο “Omnibus” (δέσμη μέτρων). Πρόκειται για τις Οδηγίες 2005/29/ΕΚ  για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 2011/83/ΕΕ  για τα δικαιώματα των καταναλωτών, 93/13/ΕΟΚ  για τις καταχρηστικές ρήτρες των καταναλωτικών συμβάσεων και 98/6/ΕΚ  για την αναγραφή των τιμών στα καταναλωτικά προϊόντα. Στη χώρα μας οι τρεις πρώτες από τις παραπάνω Οδηγίες βρίσκονται ενσωματωμένες στο Ν. 2251/1994, ενώ η τέταρτη έχει μεταφερθεί με το Ν. 4177/2013 και τις ΥΑ 56885/19.11.2014, ΥΑ 91354/24.08.2017. Το Μάιο του 2022 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4933/2022  που τροποποιεί τα νομοθετήματα αυτά, μεταφέροντας στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία Omnibus.

Το σεμινάριο αναλύει πώς διαμορφώνεται η ρύθμιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και των καταναλωτικών συμβάσεων μετά τις αλλαγές που επήλθαν από την τροποποίηση του Ν. 2251/1994 κατά τα παραπάνω. Όπως θα καταδειχθεί, οι σχετικές παρεμβάσεις εκσυγχρονίζουν τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή ενόψει ιδίως των δυνατοτήτων που επιφυλάσσει για τους προμηθευτές το ψηφιακό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες από τις νέες διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο Ν. 2251/1994 σκοπό έχουν να ρυθμίσουν τρεις τάσεις που εμφανίζει η προώθηση των πωλήσεων στην ψηφιακή οικονομία: α) τη χρήση αξιολογήσεων για σκοπούς μάρκετινγκ (review marketing), β) την πώληση αγαθών μέσω επιγραμμικών αγορών (online marketplaces) και τη χρήση μηχανών αναζήτησης για την κατάταξη των προσφορών σε τέτοιους ιστοτόπους (ranking), γ) τον καθορισμό τιμών βάσει αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (algorithmic pricing, automated decision-making).

Περαιτέρω, σχολιάζεται πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο κυρώσεων για παραβιάσεις του Ν. 2251/1994 βάσει της Οδηγίας Omnibus, ενώ σύντομη αναφορά γίνεται στη μεταχείριση που υπαγορεύει η τελευταία Οδηγία για τις εμπορικές πρακτικές της προώθησης προϊόντων «δύο ποιοτήτων» και της παράνομης μεταπώλησης εισιτηρίων για εκδηλώσεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ελένη Τζούλια, Δρ. Νομικής – Δικηγόρος (bio)

Δηλώσεις συμμετοχής, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

2 comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.