Τρέχουσες εξελίξεις στο δίκαιο της ΟΕ: εκδήλωση 19-4-2018

Ένωση Ελλήνων Εμπορικολόγων, εκδήλωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στο δίκαιο της ομόρρυθμης εταιρίας, την Πέμπτη 19-4-2018, στις 18:00, στον ΔΣΑ, Ακαδημίας 60, 1ος όροφος, αίθουσα εκδηλώσεων “Μιχάλης Ζαφειρόπουλος”.

Εισηγητές: Απ. Γεροντίδης, Δικηγόρος ΜΔΕ και Γεώργιος Πανίτσας, Δικηγόρος Υπ. ΔΝ, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί δημοσιευμένη και αδημοσίευτη νομολογία στα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τα δικαστήρια κατά τα πρώτα έξι έτη (Απρίλιος 2012- Απρίλιος 2018) εφαρμογής του δικαίου των προσωπικών εμπορικών εταιριών του Ν 4072/2012.
Αρχικά (18:00 – 19:00) θα παρουσιαστούν οι θέσεις της νομολογίας στα ζητήματα της εκούσιας εξόδου και του αποκλεισμού εταίρου, καθώς και στο ζήτημα της λύσης της εταιρίας είτε με καταγγελία είτε με δικαστική απόφαση. Στη συνέχεια (19:00 – 19:30) θα ακολουθήσει συζήτηση.

Τα κύρια ζητήματα που θα παρουσιαστούν και συζητηθούν είναι:
1. Εκούσια έξοδος εταίρου: Περιεχόμενο και τρόπος άσκησης του δικαιώματος. Προσδιορισμός της αξίας της εταιρικής συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου, προϋποθέσεις και χρόνος καταβολής της.
2. Αποκλεισμός εταίρου: Περιεχόμενο και τρόπος άσκησης του δικαιώματος. Χρόνος επέλευσης του αποκλεισμού και χρόνος καταβολής της αξίας της εταιρικής συμμετοχής του αποκλειομένου εταίρου. Αποκλεισμός εταίρου διμελούς εταιρίας.
3. Λύση της εταιρίας: Προϋποθέσεις λύσης της εταιρίας με καταγγελία και με δικαστική απόφαση. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.

Θα διανεμηθεί πίνακας δημοσιευμένων στο νομικό τύπο δικαστικών αποφάσεων της χρονικής περιόδου 2012-2017. 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.