Οι πολιτικές ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Πολιτικές ένταξης των μεταναστών: παρακολούθηση, αξιολόγηση, και αποτελέσματα» την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 από τις 9.30 μέχρι τις 15.00, στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Λ. Αμαλίας 10, Πλ. Συντάγματος, Αίθουσα “Camelia”).
Η ημερίδα αυτή διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος ASSESS με θέμα «Aξιολογώντας τα μέτρα και τις πολιτικές ένταξης των ευάλωτων ομάδων μεταναστών». Το εν λόγω πρόγραμμα έχει στόχο να καταγράψει και να αξιολογήσει τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν υιοθετήσει οι αρμόδιες αρχές σε 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των μεταναστών. Ειδικότερος στόχος της αξιολόγησης είναι να εντοπίσει τα θετικά σημεία και τις δυσκολίες στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και των κοινών προτύπων ένταξης που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιάζει ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες μεταναστών, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking).
Η πρώτη φάση του προγράμματος μελέτησε σε τι βαθμό η πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα έχει ενσωματωμένους μηχανισμούς παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος, η ερευνητική ομάδα προχώρησε στην αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των μεταναστών καθώς και των αποτελεσμάτων τους αναφορικά με το στόχο της ένταξης των ευάλωτων ομάδων μεταναστών στους τομείς της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης, της υγείας και της πολιτικής συμμετοχής.
Με αφορμή την ολοκλήρωση της έρευνας του προγράμματος, η ημερίδα της 27ης Μαρτίου έχει σκοπό να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας, την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης στην Ελλάδα και την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τις τρεις προαναφερθείσες ευάλωτες ομάδες. Σκοπός της ημερίδας είναι επίσης να αποτελέσει αφορμή για τη διεξαγωγή συζήτησης μεταξύ εκπροσώπων της διοίκησης, του ακαδημαϊκού χώρου, καθώς και των οργανώσεων των μεταναστών για τις υπάρχουσες πολιτικές ένταξης και για την αποτελεσματικότητά τους.
Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση activities@eliamep.gr ή τηλεφωνικά στο 210.72.57.124.
                                                          αμυγδαλέζαELIAMEP-logo resized
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημερίδας τίτλο:
«Οι πολιτικές ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα:
Παρακολούθηση, αξιολόγηση, και αποτελέσματα»
27 Μαρτίου 2015
Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ , Αίθουσα “Camelia”, (Λ. Αμαλίας 10, Πλ. Συντάγματος)
09.00 – 09.30
Εγγραφή
09.30 – 10.30
Παρακολουθώντας και Αξιολογώντας τις πολιτικές ένταξης των ευάλωτων ομάδων μεταναστών στην Ελλάδα (πρόγραμμα ASSESS)
Ντία Αναγνώστου, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΕΛΙΑΜΕΠ, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Έντα Γκέμη, Ερευνήτρια ΕΛΙΑΜΕΠ
Το νέο πολιτικό πλαίσιο ένταξης μεταναστών
Δέσποινα Διαμαντίδου και Ελένη Χαροκόπου, Γ.Γ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
10.30 – 11.00
Διάλειμμα
11.00 – 12.30
Η  ένταξη των ευάλωτων μεταναστευτικών ομάδων μέσα από την επιστημονική έρευνα και τη δράση των διεθνών οργανισμών 
Ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής ένταξης γυναικών μεταναστριών: μεταναστευτικές κοινότητες, εργασία, αυτοδιοίκηση
Αλεξάνδρα Ζαβού, Ερευνήτριαστο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ζητήματα ένταξης της δεύτερης γενιάς μεταναστευτικής προέλευσης
Άγγελος Τραμουντάνης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών- ΕΚΚΕ
Πρόσφυγες και πολιτικές ένταξης
Ξένια Πασσά, Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
12.30 – 13.30
Ελαφρύ γεύμα
13.30 – 15.00
Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας:Η επανεκκίνηση της ένταξης
Μετανάστες και Εκπαίδευση
Μαρία Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Δήμος Αθηναίων
Απαιτούμενες παρεμβάσεις στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
Ηλίας Χρονόπουλος, Προϊστάμενος ΔΑΜ Αθηνών Α’
Ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα
Νικόδημος Μάϊνας, ASANTE
Μετανάστες και Υπηρεσίες Υγείας
Mahmoud Abdelrasoul, ALMASAR
Μετανάστρια και η πρόκληση της ένταξης
Εκπρόσωπος του Δικτύου Μεταναστριών ‘ΜΕΛΙΣΣΑ’

logo_1162431_web

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.