ΕιρΑθ: Χορήγηση αντιγράφων δημοσιευμένων αποφάσεων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2198/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, λαμβάνονται τα κατωτέρω μέτρα για τη χορήγηση αντιγράφων από αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν κατά τον χρόνο της αναστολής λειτουγίας του δικαστηρίου λόγω πυρκαγιάς και κατόπιν λόγω Covid-19. 

Θα χορηγούνται επίσημα αντίγραφα των αποφάσεων που έχουν δημοσιευθεί στους παραστάντες πληρεξούσιους δικηγόρους, όλων των διαδικασιών, σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου pdf, που θα φέρει ηλεκτρονική επισημείωση θεώρησης από τον εκάστοτε αρμόδιο, όπως αυτός αναφέρεται κατωτέρω, ο οποίος ειδικά θα εντέλλεται προς τούτο.

Η θεώρηση του ηλεκτρονικού αντιγράφου θα λαμβάνει χώρα με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή των άρθρων 25 και 26 του Κανονισμού ΕΕ 910/2014 [elDAS].

Για την έκδοση των επισήμων αντιγράφων των αποφάσεων θα καταβάλλεται η αξία του αναλογούντος ενσήμου ΤΑΧΔΙΚ με ηλεκτρονικό τρόπο (αποϋλοποιημένο ένσημο), μέσω της εφαρμογής έκδοσης αποϋλοποιημένων ενσήμων του portal  της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Για τη λήψη του ηλεκτρονικού επισήμου αντιγράφου ο παραστάς πληρεξούσιος δικηγόρος θα αιτείται αποκλειστικά μέσω εφαρμογής του portal  της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για την διασταύρωση – εξακρίβωση της ιδιότητάς του και την πληρωμή του τέλους ΤΑΧΔΙΚ.

Το αίτημα θα διαβιβάζεται αρμοδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παρακάτω διευθύνσεις του Ειρηνοδικείου και θα εκδίδεται το επίσημο ηλεκτρονικό αντίγραφο της απόφασης σε μορφή pdf, που θα φέρει απλή χρονοσήμανση και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά τον elDAS Κανονισμό.

Διευθύνσεις:

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

apofaseis.asfalistika@eirinodikeioathinon.gr

2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

apofaseis.autokinita@eirinodikeioathinon.gr

3. ΕΡΓΑΤΙΚΑ

apofaseis.ergatika.misthoseis@eirinodikeioathinon.gr

4. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

apofaseis.ergatika.misthoseis@eirinodikeioathinon.gr

5. ΕΚΟΥΣΙΑ

apofaseis.ekousia@eirinodikeioathinon.gr

6. ΕΚΟΥΣΙΑ (N. 3869/2020 και 4605/2019)

apofaseis.yperxreomena@eirinodikeioathinon.gr

7. ΤΑΚΤΙΚΗ

apofaseis.takt.mikrod.anakopes@eirinodikeioathinon.gr

Οι αιτούντες  πληρεξούσιοι δικηγόροι και ο φορέας διαχείρισης του portal  της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων οφείλουν στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, κατά την κρίση τους, να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019.

Το επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο θα αποστέλλεται απευθείας από την αρμόδια Γραμματεία στον παραστάντα πληρεξούσιο δικηγόρο δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αφού διαπιστωθεί από τον αρμόδιο Γραμματέα η παράσταση του αιτούντος πληρεξούσιου δικηγόρου στη συζήτηση της υπόθεσης.

Η εκτύπωση του εγγράφου σε έντυπη μορφή, αποτελεί έγχαρτο αντίγραφο εκ του ηλεκτρονικού επισήμου και για κάθε νόμιμη χρήση οφείλει να φέρει θεώρηση του άρθρου 36§2β του Κώδικα περί Δικηγόρων (επικύρωση αντιγράφων).

Δεν θα χορηγούνται αντίγραφα πρακτικών ή προτάσεων με την ως άνω διαδικασία.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω χορηγούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές στους κάτωθι Γραμματείς του Ειρηνοδικείου Αθηνών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης ermis.gov.gr, οι οποίοι εντέλλονται να εκδίδουν τα ηλεκτρονικά επίσημα αντίγραφα των δημοσιευμένων αποφάσεων κατά τα ανωτέρω:

-Κυριακή Πλαβούκου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εδρών

-Βασιλική Ζαχαρή-Ιωσηφίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ Δημοσίευσης Αποφάσεων

-Ασημάκη Δαββέτα, εκτελούντα χρέη Προϊστάμενου του Τμήματος Κατάθεσης Δικογράφων Τακτικής-Μικροδιαφορών-Περιουσιακών Διαφορών και Πολιτικών Ένδίκων Μέσων

-Ανδριανοπούλου Σταυρούλα, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων

-Παναγιώτα Γούβαλη, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Διαθηκών

-Νικολέττα Παπαπαύλου, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Α΄ Δημοσίευσης Αποφάσεων

-Χρυσούλα Κονιαρέλλη, δικαστική υπάλληλο του Τμήματος Α΄ Δημοσίευσης Αποφάσεων

-Μαρία Κορμικιάρη, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Ρύθμισης Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων

-Μαριγώ Μάρκου, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Αρχείου και Ποινικών Ενδίκων Μέσων

-Μαρία Μπαλάσκα, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας

      Πηγή: dsa.gr

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.