Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 293/7-2-2017 η ΥΑ 73/24-1-2017 “Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής”. Ο Κώδικας, που ισχύει παράλληλα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, θέτει όρια στην ιατρική υποβοήθηση αναπαραγωγής, ορίζοντας ποιες ιδιότητες πρέπει να φέρουν οι υποβαλλόμενοι σε αυτή, ποιες μέθοδοι υποβοήθησης επιτρέπονται, πώς χορηγείται συναίνεση χωρίς ελαττώματα στις ιατρικές πράξεις που αυτή περιλαμβάνει κλπ. Επίσης, ο Κώδικας περιέχει προβλέψεις αναφορικά με την παρένθετη μητρότητα, τη δωρεά και κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού, την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των δοτών κ.α.

Αξίζει να διαβαστεί, εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.