3 θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στον ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ)

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, (περίοδος: 7.11.2022 έως 6.11.2023) να υποβάλουν την αίτηση τους από Δευτέρα 24.10.2022 έως και Τετάρτη 2.11.2022.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α ορίζονται σε (3) τρεις. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση. Προβλέπεται μηνιαία αποζημίωση 600,00 ευρώ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα στην πρόσκληση και υποβάλλονται είτε έντυπα, σε κλειστό φάκελο με ονοματεπώνυμο και την ένδειξη Αίτηση Δικαιολογητικά Πρόσκλησης για Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου, προς το Πρωτόκολλο της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 8, Τ.Κ. 17456, Άλιμος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ, είτε μέσω e-mail, με αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου askoumenoi@dypa.gov.gr , αναγράφοντας στο θέμα Αίτηση – Πρόσκληση ασκούμενων δικηγόρων. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, είτε με φυσική είτε με ψηφιακή υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό Μητρώου Ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή αριθμό πρωτοκόλλου ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αιτήσεως τους και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Διαβάστε περισσότερα για δικαιολογητικά κλπ., εδώ.

Πηγή: diorismos.gr

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.