Ακύρωση συμβολαίου λόγω πλάνης – επίκληση ακυρωσίας με ένσταση

(148/1993 ΑΠ): Επειδή, κατά τα άρθρα 140, 141 και 142 ΑΚ, αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή του δεν συμφωνεί, λόγω ουσιώδους πλάνης, με τη βούλησή του, έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας. Η πλάνη είναι ουσιώδης όταν αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία, ώστε, αν το πρόσωπο    γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, πλάνη είναι η άγνοια ή η εσφαλμένη γνώση της καταστάσεως που διαμόρφωσε τη βούληση εκείνου που καταρτίζει τη δικαιοπραξία, μπορεί δε να αφορά και στο αντικειμενό της. Το τελευταίο συμβαίνει, όταν το αναφερόμενο στη δήλωση προσδιοριστικό της ταυτότητας γνώρισμα εξατομικεύει πράγμα διαφορετικό από εκείνο που  εννοεί ο δικαιοπρακτών.

Εξάλλου, και η συναπτόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο δικαιοπραξία μπορεί να προσβληθεί ως άκυρη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως εκείνη που καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τους ορισμούς του ουσιαστικού δικαίου. Συνεπώς, και ο συμβαλλόμενος σε καταρτιζόμενη συμβολαιογραφικώς δικαιοπραξία μπορεί να την προσβάλει για πλάνη, χωρίς να απαιτείται να προσβληθεί, ως δημόσιο έγγραφο, για πλαστότητα. Πράγματι, η προσβολή αυτή δεν αποτελεί ανταπόδειξη στη δήλωση βουλήσεως  του συμβαλλομένου, που βεβαιώνεται ότι έγινε ενώπιον του συμβολαιογράφου, η οποία δεν επιτρέπεται χωρίς να προσβληθεί το έγγραφο ως πλαστό, αλλά προσβολή του κύρους της δικαιοπραξίας που αυτό (συμβολαιογραφικό έγγραφο) περιέχει.

Η πλάνη μπορεί να προταθεί, όχι μόνο με αγωγή, αλλά και με ένσταση, αν ο πλανηθείς ενάγεται από το    δανειστή για να εκπληρώσει αξιώσεις που απορρέουν από τη δικαιοπραξία.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

3 comments

 • Ελένη Ηλιάδη

  Χαίρετε!
  Συγγενικό μου πρόσωπο αγόρασε ένα ημιτελές ακίνητο προ εξαετίας, το οποίο έχει αρχίσει να ολοκληρώνει (ηλεκτρικά, υδραυλικά, αλουμίνια κλπ).
  Ο πωλητής αποβίωσε προ ενός έτους περίπου αλλά τώρα οι κληρονόμοι του, για ευνόητους λόγους, θέλουν να κάνουν ακύρωση του συμβολαίου λόγω πλάνης.
  Τί πιθανότητες έχουν να πετύχουν κάτι τέτοιο;
  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!

  • Justina

   Καλησπέρα σας, η σελίδα είναι ενημερωτική και δεν έχει σκοπό την παροχή εξατομικευμένων νομικών συμβουλών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιον δικηγόρο κατ’ ιδίαν.

  • Justina

   Καλησπέρα σας, η σελίδα είναι ενημερωτική και δεν έχει σκοπό την παροχή εξατομικευμένων νομικών συμβουλών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιον δικηγόρο κατ’ ιδίαν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.