ΑΠ 183/2017: ανύπαρκτα κτίσματα τα αυθαίρετα εάν δεν προηγηθεί αυτοψία από πολεοδομία

Θέτουμε υπόψη σας την υπ’ αριθ. 183/2017 Απόφαση του Αρείου Πάγου (Γ’ τμήμα), “νεότερη δικαστική απόφαση για μεταβιβάσεις αυθαιρέτων, δυνάμει της οποίας επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων με κτίσματα άνευ οικοδομικής αδείας κατασκευασθέντα μετά την 31.3.1983 (νέα αυθαίρετα), αφού αυτά δε θα αναγράφονται (αποκρύβονται) στις δικαιοπραξίες και στις δηλώσεις συμβαλλομένων διότι θεωρούνται «ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ  ΚΤΙΣΜΑΤΑ»  και  μάλιστα  χωρίς  έννομες  συνέπειες.

Αυθαίρετο κτίσμα, εν τέλει, δεν είναι αυτό που δεν έχει οικοδομική άδεια (βάσει ΓΟΚ-1973, ΓΟΚ-1985, ΝΟΚ-2012, …και Ν.4495/2017) αλλά εκείνο που έχει χαρακτηρισθεί με την σύνταξη της κατά το π.δ.5/1983 έκθεσης αυτοψίας της αρμόδιας πολεοδομίας [παρόλο που η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός κτίσματος ως αυθαιρέτου αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπόμενων, και ΜΟΝΟ, διοικητικών κυρώσεων (ΑΠ.Ολ.33/1990, ΑΠ.801/1988, ΑΠ.191/1989, ΑΠ.371/2009, ΣτΕ.1167/2011) αλλά  και  που  το  π.δ.5/1983  έχει  ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ  από  το  π.δ.267/1998 !!!] .

Κατ’ επέκταση σύμφωνα με το σκεπτικό της ΑΠ.183/2017, οποιαδήποτε δικαιοπραξία (εν ζωή εκούσια, πλειστηριασμός, κ.α) με απόκρυψη οποιασδήποτε «ανύπαρκτης» κατασκευής(νέας αυτοτελής εξ’ολοκλήρου χωρίς παντάπασιν οικοδομική  άδεια, κ.α)  «ΕΙΝΑΙ  ΕΓΚΥΡΗ», δεν πάσχει από ακυρότητα και δεν υπάρχουν έννομες συνέπειες, με ότι συνεπάγει αυτό για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.

Τέλος να αναφερθεί πως στην πολεοδομική νομοθεσία και νομολογία που δεν υπάρχει ο όρος «Ανύπαρκτο» ή «Νομικά Αόρατο» ή «Αγνώστου Ταυτότητας Κτίσμα»,  το συγκεκριμένο “ανύπαρκτο” κτίσμα της Α.Π.183/2017 είναι εξ΄ ολοκλήρου αυτοτελής διώροφη αυθαίρετη κατοικία 370τμ, έτους κατασκευής 1995 και με κάθε παροχή που απεκρύφθη από εξαρτημένα τοπογραφικά, δηλώσεις, βεβαιώσεις και φυσικά από τις «Έγκυρες» εν ζωή εκούσιες δικαιοπραξίες”.

Ευχαριστούμε τον αναγνώστη μας κ. Πελοπίδα-Νίκο Παναγιωτούλη, που μας υπέδειξε την εν λόγω απόφαση, επισυνάπτοντας το παραπάνω σχόλιο. Ακολουθεί περίληψη της απόφασης και σύνδεσμος που οδηγεί στο πλήρες κείμενο αυτής:

ΑΠ 183/2017 Αυθαίρετα κτίσματα – Έκθεση αυτοψίας – Μεταβίβαση αυθαιρέτου – Ανύπαρκτο κτίσμα.

Κατασκευή κτίσματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου χαρακτήρα ενός κτίσματος δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί έκθεση αυτοψίας του υπαλλήλου της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, η οποία συνιστά διαπιστωτική ατομική διοικητική πράξη. Μεταβίβαση αγροτεμαχίου εντός του οποίου προϋπήρχε αυθαίρετο κτίσμα για το οποίο συντάχθηκε μεταγενέστερα έκθεση αυτοψίας. Κρίθηκε ότι αφού η σύνταξη της έκθεσης αυτοψίας έλαβε χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο των επίδικων μεταβιβαστικών δικαιοπραξιών, οι τελευταίες δεν πάσχουν από ακυρότητα. Οι προβλεπόμενες στον νόμο συνέπειες ως προς τα άνευ οικοδομικής αδείας κατασκευασθέντα, μετά την 31.3.1983 κτίσματα, δεν μπορούσαν να επέλθουν, αφού δεν είχε προηγηθεί η έκδοση της κατά το άρθρο 1 του π.δ/τος 5/1983 έκθεση αυτοψίας της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, χωρίς τη σύνταξη της οποίας τα επί του ενδίκου ακινήτου αυθαίρετα κτίσματα θεωρούνται ανύπαρκτα και ως εκ τούτου επιτρέπεται η μεταβίβαση του ακινήτου, επί του οποίου αυτά έχουν ανεγερθεί.

Πλήρες κείμενο απόφασης, εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.