Νόμιμη η επιβολή ΦΠΑ σε δικηγορικές υπηρεσίες στα πλαίσια δικαστικής αρωγής

Με την απόφαση C‑543/14 της 28.07.2016 το ΔΕΕ έκρινε ότι δεν προσκρούει στο δικαίωμα σε πραγματική προσφυγή και στην Αρχή περί ισότητας των όπλων, όπως έχουν κατοχυρωθεί και ισχύουν διεθνώς, η επιβολή ΦΠΑ σε δικηγορικές υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια δικαστικής αρωγής. Ναι μεν κατά την Οδηγία 2006/112, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας, επιτρέπεται να τυγχάνουν απαλλαγής από τον ΦΠΑ ή υπαγωγής σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπηρεσίες με κοινωνικό χαρακτήρα. Το Δικαστήριο έκρινε, όμως, ότι κράτος μέλος δεν μπορεί να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε μεμονωμένες υπηρεσίες που παρέχουν ιδιωτικοί φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σκοποί που επιδιώκουν οι φορείς αυτοί, εξεταζόμενοι στο σύνολό τους, και η σταθερότητα της κοινωνικής στρατεύσεώς τους. Εφόσον σε κράτος μέλος δεν προβαίνουν όλοι οι δικηγόροι στην παροχή υπηρεσιών δικαστικής αρωγής, αλλά μόνον αυτοί που έχουν προσφερθεί σε εθελοντική βάση να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές κυρίως ή παρεμπιπτόντως και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι προς τούτο σε κατάλογο που καταρτίζεται κατ’ έτος, είναι προφανές ότι η παροχή τέτοιων υπηρεσιών συνιστά απλώς έναν μόνον μεταξύ άλλων σκοπών του δικηγορικού επαγγέλματος. Συνακόλουθα, δεδομένων των γενικών σκοπών τους και της ελλείψεως τυχόν σταθερής κοινωνικής στρατεύσεως, η επαγγελματική κατηγορία των δικηγόρων δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ως έχουσα κοινωνικό χαρακτήρα.

Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.