Σήματα: σημασία & τρόπος προσδιορισμού κλάσεων για τα διακρινόμενα προϊόντα

Στα πλαίσια της απόφασης C-501/15 P, το ΔΕΕ παίρνει θέση στη διαφορά μεταξύ της αλυσίδας σούπερμάρκετ Cactus SA (Λουξεμβούργο) και της Isabel Del Rio Rodríguez (φυσικό πρόσωπο, Μάλαγα). Η υπόθεση αφορούσε το ερώτημα, κατά πόσο το λεκτικό σήμα

της δεύτερης, προσβάλλει το προγενέστερο Ενωσιακό σήμα της πρώτης εταιρίας, που είχε ήδη καταχωρηθεί το 2002 και συνίσταται σε συνδυασμό της εικόνας ενός κάκτου και της ομώνυμης λεκτικής ένδειξης.

Πριν φτάσει στο ΔΕΕ, η υπόθεση πέρασε από όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας του EUIPO και το ΓενΔΕΕ. Δυσεπίλυτο αναδείχθηκε το ερώτημα, εάν η προφανής κατά τα άλλα προσβολή συντρέχει και όταν το πρώτο σήμα δεν έχει καταχωρισθεί ειδικά και πανηγυρικά για όλα τα επιμέρους προιόντα και υπηρεσίες μια κλάσης, την οποία διεκδικεί να καλύψει και το δεύτερο σήμα. Υποστηρίχθηκε ότι για τα προιόντα και υπηρεσίες που δεν εξαίρονται στην απόφαση καταχώρισης του πρώτου σήματος, το μεταγενέστερο σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.

Από τις αποφάσεις του ΔΕΕ C-418/02 και C‑307/10 και μετά ισχύει, ότι τα προς καταχώριση Ενωσιακά σήματα πρέπει πράγματι να συνοδεύονται από αναλυτική αναφορά των κλάσεων προιόντων και υπηρεσιών που θα διακρίνουν, διευκρινίζοντας εάν καλύπτουν όλον τον κατάλογο κάθε κλάσης ή μόνον επιμέρους στοιχεία του. Παρόλα αυτά, οι παραπάνω αποφάσεις δεν αναπτύσσουν αναδρομική ισχύ. Συνεπώς, για τα καταχωρημένα πριν την έκδοσή τους σήματα, η παράθεση του τίτλου μιας κλάσεως κατά την καταχώριση καλύπτει όλα τα προιόντα / όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην κλάση αυτή.

Υπό τις συνθήκες αυτές το ΔΕΕ απεφάνθη, ότι μεταξύ των ένδικων σημάτων συντρέχει εννοιολογική ταύτιση (εικόνα κάκτου v. λέξη “κάκτος”) και τα διακρινόμενα από αυτά  προιόντα συμπίπτουν, ώστε από την καταχώριση του μεταγενεστερου σήματος να θεμελιώνεται κίνδυνος σύγχυσης στην αγορά.

Διαβάστε την απόφαση, εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.