Μεταφέρεται στη χώρα μας η Οδηγία για το whistleblowing

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 29.9.2022 έως 13.10.2022 η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305)». 

Το νομοθέτημα έχει ως αντικείμενο την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης, όπως δωροδοκία, απάτη, αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές ή αμέλεια. 

Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή άτομα που αναφέρουν (εντός του οικείου οργανισμού ή σε εξωτερική αρχή) ή αποκαλύπτουν (στο κοινό) πληροφορίες τις οποίες απέκτησαν σε εργασιακό πλαίσιο και που αφορούν αξιόποινη πράξη, συμβάλλουν στην πρόληψη και στον εντοπισμό απειλής ή ζημίας για το δημόσιο συμφέρον που, υπό άλλες συνθήκες, θα παρέμεναν στον σκοτάδι.

Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος υπήρξε ανομοιογενής και κατακερματισμένη. Κατά συνέπεια, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος συχνά αποθαρρύνονταν και δεν ανέφέραν τις ανησυχίες τους, καθώς φοβούνταν αντίποινα. Η Οδηγία 2019/1937 προσέφερε ως εκ τούτου την απαιτούμενη εναρμόνιση, κατοχυρώνοντας ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια. 

Διαβάστε τις διατάξεις του νομοθετήματος που μεταφέρει την Οδηγία στην ελληνική έννομη τάξη, από εδώ. 

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου υπό τον τίτλο: «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305)»

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.