Δημόσια διαβούλευση προς αναθεώρηση της Οδηγίας 2015/2302

Η Ευρωπαική Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει στοιχεία από τα μέρη τα οποία ενδεχομένως αφορά η οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια ή τα οποία διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη στα ζητήματα που ρυθμίζονται με την εν λόγω οδηγία όσον αφορά τις εμπειρίες, τις αντιλήψεις και τις απόψεις τους σχετικά με την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων και τις πιθανές συνέπειες των εναλλακτικών επιλογών μελλοντικής δράσης. 

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών περιλαμβάνονται:

• οι πολίτες που χρησιμοποιούν ταξιδιωτικές υπηρεσίες·

• οι οργανώσεις καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων για τα δικαιώματα των επιβατών·

• οι επιχειρηματίες(συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) και οι συναφείς επιχειρηματικές ενώσεις, ιδίως σε επίπεδο ΕΕ, όπως: o οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών (όπως οι τουριστικοί πράκτορες, τα διαδικτυακά και μη διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία, οι μεταφορείς, τα ξενοδοχεία κ.λπ.) και/ή οι λιανοπωλητές (ιδίως τα διαδικτυακά και μη διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία)· o οι επιχειρηματίες που παρέχουν συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (π.χ. οι μεταφορείς, διαδικτυακά και μη διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία)· o οι ενδιάμεσοι υπό την ευρύτερη έννοια (όπως οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες/αγορές) ή οι επιχειρηματίες που παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες (π.χ. στέγαση και μεταφορά)·

• οι πάροχοι προστασίας κατά της αφερεγγυότητας, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία εγγυήσεων ταξιδιών·

• οι δημόσιες αρχές, ιδίως οι ρυθμιστικές αρχές και οι αρχές επιβολής της νομοθεσίας·

• τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι ερευνητικοί φορείς και οι ομάδες προβληματισμού.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο στον ιστότοπο που ακολουθεί. Για λόγους διαφάνειας, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις, καλούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Μπείτε εδώ

 

 

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.