Σχέδιο νομικού κειμένου για τη σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 18-3-2020 σχέδιο νομικής συμφωνίας για τη μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. Το εν λόγω σχέδιο αποτυπώνει σε νομικό κείμενο τις οδηγίες διαπραγμάτευσης που εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 25 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη που συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου τον Οκτώβριο του 2019.

Το νέο κείμενο αποτελεί τη συνέχεια διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και αποσκοπεί στο να παράσχει ένα εργαλείο για τη στήριξη των διαπραγματεύσεων και για να καταστεί δυνατή η πρόοδος με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κρίση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της νόσου COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση του γύρου διαπραγματεύσεων που είχε προγραμματιστεί γι’ αυτήν την εβδομάδα στο Λονδίνο.

Ο κ. Μισέλ Μπαρνιέ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Το κείμενο αυτό δείχνει ότι είναι εφικτή μια φιλόδοξη και συνολική συμφωνία για τη μελλοντική εταιρική μας σχέση – στη βάση της εντολής της ΕΕ και της πολιτικής φιλοδοξίας που συμφωνήθηκε με το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από πέντε μήνες».

Επόμενα βήματα

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει ότι θα προτείνει ορισμένα κείμενα τα οποία θα καλύπτουν κάποια από τα στοιχεία της μελλοντικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που περιγράφεται στην πολιτική διακήρυξη.

Δεδομένων των εξελίξεων που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, οι διαπραγματευτές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου αναζητούν επί του παρόντος εναλλακτικούς τρόπους για τη συνέχιση των συζητήσεων, συμπεριλαμβανομένης, αν είναι δυνατόν, της χρήσης βιντεοδιασκέψεων. Οι δύο πλευρές παραμένουν σε στενή επαφή μεταξύ τους. Οι ουσιαστικές εργασίες επί των νομικών κειμένων θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες και από τα δύο μέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες

Το σχέδιο κειμένου που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή καλύπτει όλους τους τομείς των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας, της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της Ένωσης, καθώς και άλλων θεματικών τομέων συνεργασίας. Ειδικό κεφάλαιο για τη διακυβέρνηση σκιαγραφεί ένα συνολικό πλαίσιο που καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας στα πεδία της οικονομίας και της ασφάλειας.

Διαβάστε το σχέδιο της συμφωνίας, εδώ

Πηγή: https://ec.europa.eu/

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.