Το ΕΚ δίνει το πράσινο φως για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Επί του παρόντος, μόνο οι εθνικές αρχές μπορούν να διερευνούν και να διώκουν την απάτη  εις βάρος της ΕΕ, όπως η κατάχρηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων ή η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ωστόσο η αρμοδιότητά τους δεν επεκτείνεται σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα επιτρέψει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών, τον συντονισμό των αστυνομικών ερευνών, την ταχεία δέσμευση και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη σύλληψη υπόπτων εκτός των συνόρων μιας χώρας. Θα συνεργάζεται στενά και θα συμπληρώνει τις υπηρεσίες του ευρωπαϊκού οργανισμού για τον συντονισμό των ερευνών και των διώξεων μεταξύ των αρμόδιων δικαστικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ (Eurojust) και της ευρωπαϊκής υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF).

  • Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συντονίσει τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών επιβολής του νόμου
  • Θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία σε επίπεδο ΕΕ
  • Μέχρι σήμερα, μόνο οι εθνικές αρχές μπορούσαν να ασκήσουν δίωξη για την κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συσταθεί μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας 20 κρατών μελών. Οι 8 χώρες που δεν συμμετέχουν επί του παρόντος – η Σουηδία, η Ολλανδία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία – μπορούν να ενταχθούν στη νέα υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιλέξουν.

Η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα είναι στο Λουξεμβούργο, και ο επικεφαλής εισαγγελέας θα συντονίζει τις ποινικές έρευνες που θα διεξάγονται από τους εντεταλμένους εισαγγελείς σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Στις 5 Ιουλίου, το ΕΚ ενέκρινε τους κοινούς ορισμούς των αδικημάτων που σχετίζονται με την απάτη και θα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κατάλογος αυτών των αδικημάτων μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον, προκειμένου να συμπεριλάβει και άλλα εγκλήματα, όπως η τρομοκρατία.

Στις 5-10-2017 το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύσταση του νέου θεσμού. Σε συνέχεια της επίσημης έγκρισης του ΕΚ (456 ψήφοι υπέρ, 115 κατά και 60 αποχές), το Συμβούλιο μπορεί και τυπικά πλέον να εγκρίνει τον κανονισμό για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εισαγγελία  αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της μεταξύ του 2020 και του 2021.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες, εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.