Το site έχει ένα σαφή προσανατολισμό σε ζητήματα ιδιωτικού δικαίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στους τομείς πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασίας του καταναλωτή και των προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικού επιχειρείν και δικαίου του ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά, μας απασχολούν και ζητήματα ατομικών δικαιωμάτων, δικαίου αλλοδαπών & μετανάστευσης, δικαίου ενέργειας και περιβάλλοντος.

Νομική μεταχείριση των εμβρύων από εξωσωματική

Έκθεση της Library of Congress
Οι χώρες που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και έξι χώρες EE: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σουηδία.

Continue reading »

Ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) αντί αποζημίωσης για ματαίωση πτήσης

Αεροπορικές μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 – Άρθρο 7, παράγραφος 3 – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Δικαίωμα επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικού εισιτηρίου σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης – Επιστροφή του αντιτίμου υπό τη μορφή ταξιδιωτικού κουπονιού – Έννοια της φράσης “εφόσον συμφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης” – Διαδικασία επιστροφής του αντιτίμου με τη χρήση εντύπου που είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του πραγματικού αερομεταφορέα

Continue reading »

Δεν κατοχυρώνεται ως σήμα το όνομα “Escobar”

Το EUIPO είχε απορρίψει την αίτηση καταχώρισης με την αιτιολογία ότι το σήμα “Escobar” αντίκειται στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη. Επικυρώνει το ΓενΔΕΕ.

Continue reading »

Ο τραπεζικός δανεισμός με προσημείωση ακινήτου: δικαιώματα και προνόμια του πιστωτικού ιδρύματος

Η συγγραφέας επιχειρεί, αρχικά, την εννοιολογική οριοθέτηση της προσημείωσης υποθήκης και τη παρουσίαση των προϋποθέσεων εγγραφής της από το πιστωτικό ίδρυμα. Τέλος, αναφέρονται τα προνόμια που αυτή παρέχει στο πιστωτικό ίδρυμα, σε περίπτωση έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του αφερέγγυου πιστολήπτη, και αποτιμώνται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που η εγγραφή της παρέχει.

Continue reading »

Γυναικοκτονία ή ανθρωποκτονία; Της Α. Κατσανδρή

Απαιτείται θέσπιση ενός νέου ποινικού αδικήματος με τον όρο γυναικοκτονία; Γράφει η κ. Κατσανδρή Αικατερίνη, Δικηγόρος Αθηνών, Υπ. Διδάκτωρ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Continue reading »

Κυρώσεις για σύνταξη δικογράφων με ChatGPT: Παραπομπές σε ανύπαρκτη νομολογία

Ηθικό δίδαγμα για το τι μπορεί να πάθει κανείς προσπαθώντας να “λουφάρει”…αλλά και απόδειξη ότι η χρήση AI ιδίως για επαγγελματικούς σκοπούς απαιτεί ανθρώπινη επίβλεψη και παρέμβαση.

Continue reading »

Κρυπτοτεχνολογία & χρηματοπιστωτικό σύστημα: Δυνατότητες, προβληματισμοί, απόπειρες ρύθμισης

“[…] όσο αυξάνεται ο κύκλος συναλλαγών σε κρυπτοστοιχεία, που σταδιακά απασχολούν και τις παραδοσιακές δομές του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες, εντείνεται ο κίνδυνος για την χρηματοοικονομική σταθερότητα.” Τι υπόσχεται σχετικά ο νέος Κανονισμός για τις αγορές κρυπτοστοιχείων; Γράφει η κ. Δ. Βαρνά.

Continue reading »

Προκλήσεις & προοπτικές στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας: η περίπτωση της Γερμανίας

“Μόνον η συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας & πολιτικής μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας και στην ευρεία διάθεση καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων.”

Continue reading »
1 2 3 151