Απαγορευμένη διαφήμιση προϊόντων καπνού η παρουσία του παραγωγού στο διαδίκτυο

Τον Νοέμβριο 2014 η επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας καπνικών προιόντων Poeschl Tabak ανέβασε στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της φωτογραφία ομάδας ατόμων που εμφανίζονταν ευδιάθετοι να καπνίζουν. Κατά της παραπάνω εταιρίας προσέφυγε Ένωση Καταναλωτών, καταγγέλλοντας ότι η εν λόγω πρακτική παραβιάζει τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/33/ΕΚ.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/33/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού:

Άρθρο 3

Διαφήμιση σε έντυπα μέσα ενημέρωσης και σε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας

1. Η διαφήμιση στον Τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα περιορίζεται σε έντυπα που προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του εμπορίου καπνού και σε έντυπα που τυπώνονται και εκδίδονται σε τρίτες χώρες, εφόσον η κοινοτική αγορά δεν είναι ο κύριος προορισμός των εντύπων αυτών.

Κάθε άλλη διαφήμιση στον τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα απαγορεύεται.

2. Η διαφήμιση που δεν επιτρέπεται στον τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα δεν επιτρέπεται ούτε στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.

Άρθρο 4

Ραδιοφωνική διαφήμιση και χορηγία

1. Απαγορεύεται κάθε μορφή ραδιοφωνικής διαφήμισης των προϊόντων καπνού.

2. Τα ραδιοφωνικά προγράμματα δεν λαμβάνουν χορηγίες από επιχειρήσεις η κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η παρασκευή ή πώληση προϊόντων καπνού.

Άρθρο 5

Χορηγία υπέρ εκδηλώσεων

1. Απαγορεύεται η χορηγία υπέρ εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή οι οποίες διεξάγονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή έχουν με άλλο τρόπο διασυνοριακό αντίκτυπο.

2. Απαγορεύεται η διανομή προϊόντων καπνού δωρεάν στα πλαίσια χορηγίας των εκδηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και αποσκοπούν ή έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο την προώθηση των εν λόγω προϊόντων.

Κατά τους ενάγοντες δηλ. η ιστοσελίδα της επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας καπνού αποτελεί υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως αυτή ορίζεται στην Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ). Η ανάρτηση δε της ένδικης φωτογραφίας συνιστά ηλεκτρονική εμπορική επικοινωνία, καθότι πρόδηλα επιχειρεί να προωθήσει τα προιόντα του παραγωγού. Τέτοια εμπορική επικοινωνία για καπνικά προιόντα απαγορεύεται όμως κατά τις παραπάνω διατάξεις.

Τις αιτιάσεις αυτές έκανε δεκτές το BGH με την υπ’ αριθμ. I ZR 117/16 απόφαση αυτού της 5-10-2017. Διαβάστε περισσότερα, εδώ. Δείτε εδώ την ιστοσελίδα άλλης εταιρίας καπνικών ειδών, που συμμορφώνεται με ισχύον Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τα προϊόντα καπνού. 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.