Η κορόνα της Rolex δεν είναι σήμα φήμης

Με την απόφασή του στην υπόθεση T‑726/21, από 18.1.2023, το ΓενΔΕΕ επικύρωσε την απόφαση EUIPO που δέχθηκε, ότι το σήμα για τα ρολόγια της Rolex δεν προσβάλλεται από παρόμοιο απεικονιστικό σήμα που χρησιμοποιείται προς διάκριση ειδών ένδυσης. Ναι μεν στην περίπτωση σημάτων φήμης αρκεί μια ένδειξη να είναι παρόμοια με αυτά στα μάτια του ενδιαφερόμενου κοινού, προκειμένου να θεμελιωθεί κίνδυνος σύγχυσης. Τούτο ισχύει ανεξαρτήτως εάν τα διακρινόμενα προιόντα μεταξύ σήματος και σημείου είναι ταυτόσημα ή έστω παρόμοια (βλ. άρθρο 8 παρ. 5 Κανονισμού 2017/1001 για το σήμα ΕΕ). Παρόλα αυτά, ο χαρακτήρας του σήματος της Rolex ως σήματος φήμης ελέγχεται. Συγκεκριμένα, μεμονωμένα η κορόνα που περιλαμβάνεται στο σήμα αυτό, δηλ. το απεικονιστικό στοιχείο χωρίς τη λεκτική ένδειξη, δεν αποδείχθηκε ότι χαίρει φήμης. Περαιτέρω, η προσφεύγουσα δεν αποδεικνύει ότι η χρησιμοποίηση του ένδικου σημείου θα προσπόριζε στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σύνθετου σήματος Rolex ή θα ήταν επιζήμια για τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία Rolex επιχείρησε στην υπόθεση αυτή να θεμελιώσει την ομοιότητα των διακρινόμενων ανά περίπτωση προιόντων, κατά τις αντιλήψεις του μέσου καταναλωτή, παρότι αυτά ανήκουν σε άλλες κλάσεις (14 τα ρολόγια ως αξεσουάρ και 25 τα ενδύματα). Προς τούτο επισήμανε ότι, τόσο λόγω της άνθισης της επιγραμμικής οικονομίας, όσο και λόγω της σύγκλισης που παρατηρείται μεταξύ μόδας και τεχνολογίας, τα επίμαχα προιόντα καταλήγουν να πωλούνται στον ίδιο τόπο, από την ίδια επιχείρηση. Αυτό δημιουργεί εντυπώσεις στον καταναλωτή σε σχέση με την “αισθητική συμπληρωματικότητά” τους. Το Δικαστήριο αντέκρουσε το επιχείρημα αυτό, σημειώνοντας ότι ρούχα και αξεσουάρ πολυτελείας πωλούνται διαχρονικά διπλα-δίπλα σε πολυκαταστήματα, χωρίς τούτο να θεμελιώνει “ομοιότητα” των εν λόγω προιόντων υπό την έννοια του άρθρου 8 Κανονισμού 2017/1001.   

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.