Το Γενικό Δικαστήριο ΕΕ απορρίπτει αίτηση διαγραφής του ελληνικού χρέους

Την 30/9/2015 το Γενικό Δικαστήριο ΕΕ επικύρωσε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2012, η οποία απέρριπτε προσφυγή Έλληνα πολίτη, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την Ευρώπη της αλληλεγγύης» (στο εξής ΕΠΠ), περί διαγραφής του ελληνικού χρέους.

Ο προσφεύγων Αλέξιος Αναγνωστάκης ζητούσε συγκεκριμένα να καθιερωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η «αρχή της καταστάσεως ανάγκης, κατά την οποία, οσάκις η εξυπηρέτηση επαχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη». Στην πρόταση ΕΠΠ μνημονεύεται ως νομική βάση για τη θεμελίωση της «αρχής καταστάσεως ανάγκης» η «οικονομική και νομισματική πολιτική (άρθρα 119 [ΣΛΕΕ] έως 144 ΣΛΕΕ)».

Με απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως της προτάσεως ΕΠΠ για τον λόγο ότι η πρόταση αυτή «προδήλως δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξεως της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή των Συνθηκών».

Ο κ. Αναγνωστάκης προσέφυγε κατά της παραπάνω απόφασης της Επιτροπής στο Γενικό Δικαστήριο ΕΕ ζητώντας την ακύρωσή της. Παρόλα αυτά το Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του, καταδικάζοντάς τον στα δικαστικά έξοδα.

Διαβάστε την απόφαση με αριθμό Τ-450/12 εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.