Τεχνολογικά μέτρα κατά της οπαδικής βίας

Τα τραγικά γεγονότα οπαδικής βίας των τελευταίων ετών, που έχουν στοιχίσει τη ζωή νέων ανθρώπων, παρότρυναν στη θέσπιση μέτρων για την αυξημένη προστασία των φιλάθλων και των συντελεστών των αθλητικών οργανώσεων στη χώρα μας. Ο νέος Ν. 5085/2024, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α΄ 17/2024, περιέχει διατάξεις που αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη, όσο και την καταστολή τέτοιων φαινομένων. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση παραβατικών συμπεριφορών εκ μέρους των φιλάθλων και των παραγόντων αθλητικών ΑΕ και σωματείων, ο νόμος απειλεί ακύρωση αθλητικών συναντήσεων, απομείωση χρηματοδότησης, διοικητικά πρόστιμα, ενώ τυποποιεί και νέα ποινικά αδικήματα, η τέλεση των οποίων επιφυλάσσει και ποινική ευθύνη για τους δράστες.

Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος αντικαθιστά την παρ. 5 άρθρου 41 ΣΤ ν. 2725/1999 (Α’ 121), ως εξής:
«5. α) Όποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως, δημόσια ή δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες ομάδες προσώπων για να διαπράξουν αδικήματα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή.
β) Όποιος με δημόσιες δηλώσεις, ανακοινώσεις, δημόσιες καταχωρήσεις, δημοσιεύσεις υποκινεί, παροτρύνει, ενθαρρύνει ή διευκολύνει πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν στη διάπραξη αδικημάτων βίας ή απειλής βίας, σε βάρος των διοικητικών, δικαιοδοτικών, δικαστικών και πειθαρχικών οργάνων του επαγγελματικού αθλητισμού, των προσώπων που συγκροτούν τα όργανα διαιτησίας του επαγγελματικού αθλητισμού και γενικώς των διαιτητών, των μελών διοίκησης της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, καθώς και κατά των αξιωματούχων επαγγελματικών Α.Α.Ε., καθώς και κατά δημοσιογράφων, οι οποίοι στο πλαίσιο της ιδιότητάς τους καλύπτουν ή καθ’οιονδήποτε τρόπο συμπράττουν στην κάλυψη ή σχολιάζουν εκδηλώσεις επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς και συναφή προς αυτές ζητήματα, και των μελών της Δ.Ε.Α.Β. και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.
γ) Όταν οι πράξεις της παρούσας παραγράφου τελούνται από μέλος διοίκησης, αξιωματούχο, διευθυντή, πληρεξούσιο ή εκπρόσωπο έστω και για τη διενέργεια μεμονωμένης πράξης ή ιδιοκτήτη Α.Α.Ε., το ανώτατο όριο της χρηματικής ποινής ισούται με το δεκαπλάσιο της προβλεπόμενης στο άρθρο 57 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95). Η επανειλημμένη τέλεση θεωρείται επιβαρυντική περίσταση.

δ) Σε περίπτωση που ο υπαίτιος του αδικήματος της περ. β) ανακαλέσει τη δυσμενή δήλωση, με οποιοδήποτε πρόσφορο δημόσιο τρόπο, πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου ή κατηγορούμενου, το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, μπορεί να του επιβάλλει μόνο χρηματική ποινή. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επανειλημμένης τέλεσης.»

Παρατηρείται ότι θεσμοθετείται ως ποινικό αδίκημα και η στοχοποίηση δημοσιογράφων/αθλητικογράφων.

Πέραν των παραπάνω, παρατηρείται ότι ο νέος νόμος επιχειρεί να προωθήσει τεχνολογικά μέτρα πρόληψης της οπαδικής βίας και συγκεκριμένα την ηλεκτρονική επιτήρηση των αθλητικών χώρων, την ηλεκτρονική έκδοση και επικύρωση αθλητικών ονομαστικών εισιτηρίων και τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου μελών Λεσχών Φιλάθλων. Σκοπός είναι η ταυτοποίηση όσων εισέρχονται στις αθλητικές συναντήσεις και η απομάκρυνση, ενδεχομένως με προσαγωγή, παραβατικών και χούλιγκανς. Προς αντιμετώπιση του ενδεχομένου, να εκδίδονται τα εισιτήρια σε άλλο όνομα, προκειμένου να παρεισφρύσουν στα γήπεδα βίαιοι οπαδοί για πυροδότηση επεισοδίων, ο νόμος επιτρέπει στην αστυνομία δειγματοληπτικούς ελέγχους εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αναφορικά με την επιτήρηση των αθλητικών χώρων με ηλεκτρονικά συστήματα, ο νόμος επιβάλλει να καλύπτει τουλάχιστον:

α) Όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου,
β) τον εξωτερικό αμέσως περιβάλλοντα χώρο,
γ) το σύνολο των κερκίδων (εξέδρες),
δ) τις σκάλες και τους διαδρόμους,
ε) τους χώρους των κυλικείων,
στ) τους χώρους που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας των εκπροσώπων του τύπου,
ζ) τα σημεία αποβίβασης των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών,
η) τους διαδρόμους που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών,
θ) την είσοδο των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο και

ι) άλλους χώρους δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών, όπως γεννήτριες.

Οι εγκατεστημένες κάμερες επιτρέπεται να καταγράφουν τα πρόσωπα των εισερχόμενων στα γήπεδα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του νομοθετήματος, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.