Αλλάζει πάλι το δίκαιο προστασίας καταναλωτή της ΕΕ

Σύμφωνα με το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές, η Ευρωπαική Επιτροπή έχει δεσμευθεί να αναλύσει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για επιπρόσθετη νομοθεσία ή άλλη δράση μεσοπρόθεσμα προκειμένου να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση τόσο μέσω όσο και εκτός διαδικτύου. Τον Μάρτιο του 2022 δρομολόγησε έλεγχο καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές σχετικά με την ψηφιακή δικαιοσύνη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι υφιστάμενες βασικές οριζόντιες νομοθετικές πράξεις για την προστασία των καταναλωτών εξακολουθούν να είναι επαρκείς για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Ο έλεγχος καταλληλότητας αξιολογεί τρεις οδηγίες:

  • την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,
  • την οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών,
  • την οδηγία 93/13/ΕΟΚ για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων.

Η προσφάτως εκδοθείσα Οδηγία 2161/2019 και η Οδηγία 2019/770 αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις ψηφιακές προκλήσεις τις οποίες συναντούν οι καταναλωτές, για παράδειγμα όσον αφορά τη διαφάνεια της εξατομικευμένης τιμολόγησης, τις αξιολογήσεις των καταναλωτών, τις «δωρεάν» ψηφιακές υπηρεσίες, την κατάταξη των αποτελεσμάτων αναζήτησης και τις υποχρεώσεις των διαδικτυακών αγορών. Αναμένονται άλλωστε πρόσθετες προστασίες στο πλαίσιο νέων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, όπως είναι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η πράξη για τις ψηφιακές αγορές, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη και η πράξη για τα δεδομένα.

Ο έλεγχος καταλληλότητας θα εξετάσει την επάρκεια των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση ζητημάτων προστασίας των καταναλωτών, όπως, μεταξύ άλλων, τα τρωτά σημεία των καταναλωτών, τα σκοτεινά πρότυπα, οι πρακτικές εξατομίκευσης, η εμπορική προώθηση από τους επηρεαστές, οι ακυρώσεις συμβάσεων, οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συνδρομής, η εμπορική προώθηση εικονικών ειδών (π.χ. στα βιντεοπαιχνίδια) και η εθιστική χρήση ψηφιακών προϊόντων. Θα αξιολογήσει αν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα ωφεληθεί από στοχευμένη ενίσχυση ή εξορθολογισμό, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και διασφαλίζοντας τη συνοχή με την πρόσφατα εκδοθείσα και την επικείμενη ενωσιακή νομοθεσία. Θα εξετάσει επίσης τις δυνατότητες για μείωση του φόρτου, εξοικονόμηση κόστους και απλούστευση.

Από τις 17 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου 2022 η Επιτροπή διεξήγαγε πρόσκληση υποβολής στοιχείων, με την οποία κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα αρχικά τους σχόλια για τον έλεγχο καταλληλότητας. Με δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει 12 εβδομάδες (28 Νοεμβρίου 2022 – 20 Φεβρουαρίου 2023), η Επιτροπή συνεχίζει να συγκεντρώνει σχόλια για τον έλεγχο καταλληλότητας από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό. Στα πλαίσια αυτά μας καλεί να υποβάλουμε τις απαντήσεις μας (σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ).

Η δημόσια διαβούλευση αποτελείται από ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε μεμονωμένους καταναλωτές και ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε οργανισμούς (ενώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων, δημόσιες αρχές, εταιρείες κ.λπ.). Το αναλυτικό ερωτηματολόγιο είναι προαιρετικό για τους καταναλωτές.

Όταν απαντάτε σε μια ερώτηση, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μία από τις παρεχόμενες απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να προσθέσετε σχόλια ως απάντηση σε ορισμένες ερωτήσεις, εφόσον το επιθυμείτε. Εάν δεν γνωρίζετε την απάντηση σε μια ερώτηση, σημειώστε την επιλογή «Δεν γνωρίζω».

Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση πατήστε εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.