Το site έχει ένα σαφή προσανατολισμό σε ζητήματα ιδιωτικού δικαίου, με αποτέλεσμα να αναζητούμε και να σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις που άπτονται κυρίως του εν λόγω κλάδου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στους τομείς πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασίας του καταναλωτή και των προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικού επιχειρείν και δικαίου του ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά, μας απασχολούν και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαίου αλλοδαπών & μετανάστευσης, δικαίου ενέργειας και περιβάλλοντος.

Ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) αντί αποζημίωσης για ματαίωση πτήσης

Αεροπορικές μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 – Άρθρο 7, παράγραφος 3 – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Δικαίωμα επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικού εισιτηρίου σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης – Επιστροφή του αντιτίμου υπό τη μορφή ταξιδιωτικού κουπονιού – Έννοια της φράσης “εφόσον συμφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης” – Διαδικασία επιστροφής του αντιτίμου με τη χρήση εντύπου που είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του πραγματικού αερομεταφορέα

Continue reading »

Δεν κατοχυρώνεται ως σήμα το όνομα “Escobar”

Το EUIPO είχε απορρίψει την αίτηση καταχώρισης με την αιτιολογία ότι το σήμα “Escobar” αντίκειται στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη. Επικυρώνει το ΓενΔΕΕ.

Continue reading »

Κυρώσεις για σύνταξη δικογράφων με ChatGPT: Παραπομπές σε ανύπαρκτη νομολογία

Ηθικό δίδαγμα για το τι μπορεί να πάθει κανείς προσπαθώντας να “λουφάρει”…αλλά και απόδειξη ότι η χρήση AI ιδίως για επαγγελματικούς σκοπούς απαιτεί ανθρώπινη επίβλεψη και παρέμβαση.

Continue reading »

Μικροδιαφορές: Αμοιβή συγγραφέα από εκδοτική σύμβαση

Ειρηνοδικείο Αθηνών απόφαση υπ’ αριθ. 2424/2023: μικροδιαφορές – αίτημα κήρυξης απόφασης προσωρινά εκτελεστής – οφειλή από εκδοτική σύμβαση – αδικοπραξία – αδικαιολόγητος πλουτισμός

Continue reading »

Το “Real Time Bidding” υπό το πρίσμα του GDPR

Μη ενδιαφέρουσα απόφαση εξέδωσε σήμερα το ΔΕΕ επί της οποίας παρακάτω δημοσιεύουμε το δελτίο τύπου του Δικαστηρίου σε μη επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. 

Continue reading »

Κομισιόν: Αντι-ανταγωνιστικό περιβάλλον το App Store της Apple

Για να διαφυλάξει τη μονοπωλιακή της θέση στην αγορά προμήθειας κινητών εφαρμογών συμβατών με το λειτουργικό της σύστημα, η Apple μεταχειρίζεται ποικίλες πρακτικές. Καταρχάς, υποχρεώνει τους χρήστες των συσκευών της να προμηθεύονται εφαρμογές μόνον από τη δική της πλατφόρμα πώλησης, επιβάλλοντας τόσο τεχνικά, όσο και συμβατικά εμπόδια αλλαγής παρόχου. Συγκεκριμένα, οι συσκευές που λειτουργούν με το iOS είναι προγραμματισμένες να […]

Continue reading »

Άρνηση χορήγησης ευρεσιτεχνίας για generative AI app

EPO: Δεν πατεντάρεται μια generative AI app που εντοπίζει κείμενο σε εικόνες και το μεταφράζει στη γλώσσα που επιθυμεί ο χρήστης. Λείπει ο τεχνικός χαρακτήρας.

Continue reading »

Ο αγοραστής επενδυτικών προιόντων ως καταναλωτής

ΑΠ 796/2023: Παροχή επενδυτικών συμβουλών – Περιεχόμενο ενημέρωσης του καταναλωτή – Ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Μια πολυ ενδιαφέρουσα απόφαση εκδόθηκε από τον Άρειο Πάγο στα μέσα του 2023, η οποία πραγματεύεται το ζήτημα εάν ένας αγοραστής επενδυτικών προιόντων, όπως είναι τα ομόλογα, μπορεί να θεωρηθεί καταναλωτής, με συνέπεια σε τέτοια περίπτωση να χαίρει της ειδικής προστασίας του καταναλωτικού δικαίου έναντι εταιριών […]

Continue reading »

Υπαναχώρηση από σύμβαση leasing για αυτοκίνητο

Καθόσον συνάπτεται με καταναλωτές, το car leasing διέπεται καταρχήν από την Οδηγία 2008/48 (ήδη Οδηγία (ΕΕ) 2023/2225) για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης.

Continue reading »
1 2 3 42