Α΄ Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου

Το ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕΔ) αποφάσισε την κατ’ έτος διεξαγωγή Πανελλήνιου Συνεδρίου επί θεμάτων Ευρωπαϊκού Δικαίου. Το Α’ Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Νοεμβρίου τ.έ., θα είναι δε αφιερωμένο στη Μνήμη του Καθηγητή Δημήτρη Ευρυγένη, ιδρυτή της Ενώσεώς μας.

Στις 2 Νοεμβρίου 2018, ώρα 17:30, θα αναλυθούν οι θεματικές του Διεθνούς Συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκού Δικαίου (FIDE) με ομιλήτριες τις εθνικές
εισηγήτριες:
Φορολογία, Κρατικές Ενισχύσεις και νόθευση του ανταγωνισμού
Αικατερίνη Σαββαϊδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ευτυχία Μουαμελετζή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Συντονίστρια Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ΚΔΕΟΔ
Αικατερίνη Σγουρίδου, Μ.Δ.Ε., Δικηγόρος, Επιστημονική Συνεργάτις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Στέλεχος Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ΚΔΕΟΔ

Η εξωτερική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ: Οριζόντια θέματα, εμπόριο και επενδύσεις, μετανάστευση και άσυλο 
Ελευθερία Νεφράμη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λουξεμβούργου

Η εσωτερική αγορά και η ψηφιακή οικονομία
Σύλβια Σταυρίδου
, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στις 3 Νοεμβρίου 2018, ώρα 9:30, ομιλητές θα είναι οι Έλληνες Δικαστές στο Δικαστήριο και στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα:

Ο Δικαστής στο Δικαστήριο κ. Μιχαήλ Βηλαράς με θέμα: «Δικαστική Ανεξαρτησία και Αρχές της Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης και Αναγνώρισης στην Πρόσφατη Νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ»,
Ο Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο κ. Δημήτριος Γρατσίας με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Ο έλεγχος της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»,
Ο Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο Ομ. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος με θέμα: «Το περιθώριο εκτιμήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ύπαρξη συμφέροντος της Ενώσεως προς συνέχιση της διερευνήσεως μιας καταγγελίας αφορώσας παράβαση των άρθρων 101 ή 102 ΣυνθΛΕΕ – Η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ».

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους ενδιαφερομένους. 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.