Ευθύνες μελών ΔΣ & Μετόχων κατά το Εταιρικό, Φορολογικό και Ποινικό Δίκαιο

ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων,

της Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δικαίου και

της Ελληνικής Εταιρίας Φορολογικού Δικαίου

και Δημοσιονομικών Μελετών

με θέμα:

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πέμπτη 12 – Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα

Πρόγραμμα

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016, ώρα 16:00

Χαιρετισμός: Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος του ΕΒΕΑ

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ Οι εσωτερικές ευθύνες των διοικήσεων
Πρόεδρος: Ευάγγελος Περάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

*Εταιρικό δίκαιο:
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Ευθύνη (εσωτερική) μελών Δ.Σ. για επιχειρηματικές αποφάσεις της Α.Ε.

Νικόλαος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Η άσκηση της εταιρικής αγωγής (άρθρο 22β κ.ν. 2190/1920)

Διάλειμμα

*Ποινικό δίκαιο:
Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Απιστία και ευθύνη μελών του Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών Νομικών Προσώπων

Στέφανος Παύλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

*Παρέμβαση για το φορολογικό δίκαιο:
Κατερίνα Πέρρου, Δικηγόρος, Δ.Ν., επιστημονικός συνεργάτης Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Διερεύνηση για τη δυνατότητα θεμελίωσης αξίωσης από τον εταίρο/μέτοχο και το νομικό πρόσωπο σε βάρος διοικητή του σε περίπτωση φορολογικού καταλογισμού

Συζήτηση

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016, ώρα 16:00

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Οι ευθύνες των εταιρικών διοικήσεων προς τρίτους
Πρόεδρος: Πέτρος Χριστόφορος, επ. Σύμβουλος Επικρατείας

*Εταιρικό δίκαιο:
Νικόλαος Ρόκας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Οι ευθύνες της εταιρικής διοίκησης προς τρίτους

*Φορολογικό δίκαιο:
Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΟ
Η ευθύνη διοικητή νομικού προσώπου σε περίπτωση φορολογικού καταλογισμού σε βάρος του νομικού προσώπου

Ασπασία Μάλλιου, Δικηγόρος, Οικονομολόγος
Τα δεσμευτικά μέτρα για την προληπτική προστασία συμφερόντων του Δημοσίου στο φορολογικό πεδίο

*Ποινικό δίκαιο:
Γεώργιος Δημήτραινας, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Η ποινική ευθύνη των διοικήσεων των νομικών προσώπων στο πεδίο των φορολογικών υποχρεώσεων

Συζήτηση

Διάλειμμα

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016, ώρα 18:30

Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Οι ευθύνες των μετόχων
Πρόεδρος: Ιωάννης Γιαννίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

*Εταιρικό δίκαιο:
Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Οι ευθύνες των μετόχων έναντι τρίτων

*Φορολογικό δίκαιο:
Ανδρέας Τσουρουφλής, Δ.Ν., Λέκτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η ευθύνη των μετόχων και των εταίρων σε περίπτωση φορολογικού καταλογισμού σε βάρος ανώνυμης εταιρείας και Ε.Π.Ε.

*Ποινικό δίκαιο:
Αριστομένης Τζαννετής, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Υπάρχει ποινική ευθύνη μελών της Γενικής Συνέλευσης;

*Παρέμβαση για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης της εταιρικής διοίκησης:
Δημήτριος Χριστοδούλου, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η ασφάλιση «D&0»

Συζήτηση

Χορηγία: Νομική Βιβλιοθήκη

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.