Συνέδριο: Ανθρώπινα Δικαιώματα την Εποχή της Πληροφορίας

Τρίτο Διεπιστημονικό Συνέδριο
Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Μαΐου 2024
Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την Εποχή της Πληροφορίας: 
Σημεία αναφοράς ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού

Συνδιοργάνωση του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του ΤΑΒΜ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, της ερευνητικής Ομάδας IHRC του ΤΑΒΜ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και του Συνδέσμου Φιλολόγων Κερκύρας με τη συνεργασία της Έδρας UNESCO του Ιονίου Πανεπιστημίου για τις απειλές κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς και των σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά δραστηριοτήτων, του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας και των Μουσειακών Συλλογών Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επίκεντρο των διεπιστημονικών θεματικών του συνεδρίου είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την πληροφορία όσον αφορά την ιστορία, τη ρύθμιση (δίκαιο και δεοντολογία) και τον πολιτισμό. Ως «ανθρώπινα δικαιώματα» εννοούνται για τις ανάγκες του συνεδρίου όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, που προστατεύονται σε διεθνές, ενωσιακό και εσωτερικό δίκαιο. Ενδεικτικά παρατίθενται: η αξία και αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η ισότητα, η προσωπική ελευθερία, η ελευθερία λόγου και έκφρασης, η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία της τέχνης, έρευνας, διδασκαλίας, εκπαίδευσης, το δικαίωμα στον πολιτισμό, η πνευματική ιδιοκτησία, η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Η πληροφορία εννοείται κατά την πλέον ευρεία της έννοια (είτε ενσωματωμένη σε φορέα είτε ανεξάρτητη από τον φορέα της) σε οποιοδήποτε περιβάλλον διαχείρισής της.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ομιλιών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν περιλήψεις για κρίση προς παρουσίαση στο συνέδριο στις θεματικές του συνεδρίου, 250 λέξεων, μέχρι την 15η Απριλίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση submissions@ihrc.gr. Οι συμβολές που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα εκδοθούν σε τόμο πρακτικών, ενώ επίσης θα προωθηθούν προς δημοσίευση σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ειδικών συνεδριών:

Οι ερευνητές που θέλουν να διοργανώσουν ειδικές συνεδρίες/στρογγυλή τράπεζα στο πλαίσιο του συνεδρίου καλούνται να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές στο submissions@ihrc.gr. Προθεσμία: 1η Απριλίου 2024

Η κρίση των προτάσεων γίνεται ανά την υποβολή τους με αποστολή ενημέρωσης εντός δέκα ημερών από την ηλεκτρονική κατάθεσή τους.

Πληροφορίες για τους ομιλητές, τις θεματικές ενότητες, τη δυνατότητα εγγραφής, και την υποβολή περιλήψεων, στην ιστοσελίδα: https://rights.ihrc.gr.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.