Συνέδριο με θέματα δικαίου περιβάλλοντος: call for abstracts

Εθνικό Συνέδριο
«Περιβαλλοντική Ευθύνη, Πρόληψη και Αποκατάσταση:
Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα»
1η Ανακοίνωση
Πρόσκληση υποβολής εργασιών-αναρτημένων ανακοινώσεων
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, διοργανώνει εθνικό συνέδριο «Περιβαλλοντική Ευθύνη, Πρόληψη και Αποκατάσταση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα»,

το οποίο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8-10 Σεπτεμβρίου, 2017.

Το συνέδριο απευθύνεται σε Εισαγγελείς, Δικαστές, δικηγόρους, νομικούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στελέχη-υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών που ευθέως εμπλέκονται σε θέματα περιβαλλοντικού εγκλήματος, περιβαλλοντικής ζημίας, αποκατάστασης, επιστήμονες στον τομέα του Περιβάλλοντος κ.ά.
Η θεματολογία του Συνεδρίου αφορά μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (2004/35/ΕΚ), τις κοινωνικές προεκτάσεις της περιβαλλοντικής παραβατικότητας, την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της άγριας ζωής, την αποτελεσματικότητα της δίωξης του περιβαλλοντικού εγκλήματος στην Ελλάδα, τη
συνεισφορά των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στην προστασία του περιβάλλοντος από ολιτικής, διοικητικής πλευράς και δικαιϊκής άποψης κ.ά.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 Περιβαλλοντική ευθύνη, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία
 Οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικής ζημίας-εταιρική ευθύνη
 Εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας με έμφαση στο περιβαλλοντικό έγκλημα
 Επίκαιρα θέματα δίκαιου περιβάλλοντος-Προστασία βιοποικιλότητας
 Ο ρόλος των ΜΚΟ στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Κατηγορίες εργασιών:
• Κεντρικές ομιλίες
• Προφορικές εισηγήσεις
• Αναρτημένες ανακοινώσεις
• Στρογγυλά τραπέζια

Γλώσσα του Συνεδρίου Ελληνική
Κόστος συμμετοχής: Η συμμετοχή και παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.

Προθεσμία υποβολής εισηγήσεων (περίληψη)
Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές παρακαλούνται να αποστείλουν περίληψη της εισήγησής τους στα ελληνικά (μέχρι 400 λέξεις) και σύντομη περιγραφή στα αγγλικά (έως 50 λέξεις) μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017,
• είτε με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: themis@nhmc.uoc.gr της επισυναπτόμενης «Φόρμα υποβολής περιλήψεων»
• είτε συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα υποβολής, η οποία βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.lifethemis.eu/el/eldcongress/form
Όλες οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν σε ειδική έντυπη έκδοση και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος, μετά το πέρας του Συνεδρίου.

Εγγραφή-Δηλώσεις παρακολούθησης
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγραφούν στο συνέδριο έως τις 31 Ιουλίου. Σχετικό αίτημα-ενημέρωση μπορεί να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: themis@nhmc.uoc.gr.
Διαθέσιμο Υλικό
1. Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου
2. Υλικό Συνεδρίου
3. Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο
4. Πρακτικά περιλήψεων
Ο φάκελος με το υλικό του συνεδρίου και τη βεβαίωση συμμετοχής θα παραλαμβάνονται από τους συνέδρους κατά την άφιξή τους στη γραμματεία του συνεδρίου.
Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» (LIFE14/GIE/GR/000026 – LIFE Natura Themis). Το έργο χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες-Επικοινωνία:
Δρ. Μιχάλης Προμπονάς
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Κτήρια Λεωφόρου Κνωσού, ΤΚ 71409, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 393265, 2810 393281, Fax: 2810 393294
Email: themis@nhmc.uoc.gr
URL Συνεδρίου: http://www.lifethemis.eu/el/eldcongress

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.