Υποτροφίες ΙΚΥ εις μνήμην Κωνσταντίνου Κεραμέως

Το ΙΚΥ απονέμει δεκαπέντε (15) Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως (ποσού 4.150€ η καθεμία) στους/στις πέντε πρώτους/ες επιτυχόντες/ούσες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ακαδ. έτους 2022-2023 που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία κατά τη διαδικασία εισαγωγής σε καθένα από τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

  • ΕΚΠΑ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία,
  • ΑΠΘ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και
  • ΔΠΘ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών» με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (62.250€) και η χρηματοδότηση γίνεται αποκλειστικά από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» μέσω δωρεών στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως.

Τα στοιχεία των δικαιούχων θα διαβιβαστούν από τις αρμόδιες Γραμματείες στο ΙΚΥ. Πέραν της απαιτούμενης βαθμολογίας, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, β) να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καθ’ όλη τη διάρκειά του και να ανταποκριθούν με συνέπεια στις απαιτήσεις αυτού, β) να έχουν εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις από υποτροφίες του ΙΚΥ που έχουν λάβει στο παρελθόν, γ) να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή), καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας και δ) ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους: να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί, ή να έχουν αναβολή κατάταξης που να επαρκεί για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ανακοίνωση ΙΚΥ. 

Μπορείτε ακόμα να ανατρέξετε στην ΥΑ 106910/Ζ1/2022 (ΦΕΚ Β΄ 4666/2022) όπου καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με τίτλο «Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως».

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.