Η ΜΕΤΑδραση αναζητά δικηγόρο

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά δικηγόρο ο οποίος θα συντονίζει από τα γραφεία της στην Αθήνα τη δράση παροχής νομικής συνδρομής της ΜΕΤΑδρασης στα νησιά Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω και Λέρο.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Νομικών Επιστημών
• Τριετής, τουλάχιστον, εμπειρία στη νομική στήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας και στις διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα
• Άριστη γνώση Εθνικού, Διεθνούς και Ενωσιακού Δικαίου Ασύλου
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

• Δυνατότητα διενέργειας αποστολών στα σημεία εισόδου

Επιθυμητά προσόντα:
Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στο προσφυγικό ή άλλο συναφές αντικείμενο.

Προηγούμενη εμπειρία σε εξατομικευμένη νομική συνδρομή δικαιούχων διεθνούς προστασίας στα πλαίσια των διαδικασιών εξέτασης αιτημάτων ασύλου στα σύνορα και στα σημεία εισόδου.

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.metadrasi@gmail.com με ένδειξη στο θέμα: Legal Aid μέχρι τις 8 Ιουλίου 2018.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.