Πλημμελής εκπλήρωση παροχής: αποτυχία βαφής σε κομμωτήριο

Απόφαση AG München της 15.02.2019, Akz. 213 C 8595/18

Η ενάγουσα επισκέφτηκε το κομμωτήριο της εναγομένης δείχνοντας τη φωτογραφία μιας celebrity και ζητώντας να εφαρμοστεί στα μαλλιά της η τεχνική “Μπαλαγιάζ” για να πετύχει το χρώμα μαλλιών της φωτογραφίας.  Το Μπαλαγιάζ είναι μια μέθοδος βαφής που δίνει στα μαλλιά φυσικό τελείωμα ξανοίγματος σαν να είχε ανοίξει το χρώμα από τον ήλιο. Η κομμώτρια που εφάρμοσε την τεχνική στην ενάγουσα, άφησε τη βαφή να επιδράσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η πελάτισσα να εμφανίσει κνησμό και τσούξιμο στο τριχωτό της κεφαλής. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής τα μαλλιά της είχαν πάρει ένα έντονο κιτρινωπό χρώμα. Η ενάγουσα ζήτησε την επανάληψη της τεχνικής αμέσως, το οποίο η κομμώτρια αρνήθηκε λόγω φόρτου εργασίας. Η τελευταία έδωσε στην πελάτισσα μια αλοιφή για το σπίτι, η οποία θα εξισορροπούσε την απόχρωση των μαλλιών της. Η ενάγουσα κατέβαλε στο κομμωτήριο το συνολικό ποσό των 153 ευρώ. 

Επειδή το χρώμα των μαλλιών δεν αποκαταστάθηκε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, η παραπάνω άσκησε αγωγή κατά του κομμωτηρίου ζητώντας να της επιδικαστεί το ποσό των 530 ευρώ για τη θετική της ζημία και 500 ευρώ για την ηθική της βλάβη. Το δικαστήριο εφαρμόζοντας το άρθρο 281 BGB και τις οικείες διατάξεις περί αδικοπραξιών απέρριψε όλα τα κονδύλια της αγωγής αυτής. Το άρθρο 281 BGB έχει περιεχόμενο ανάλογο του δικού μας 383 ΑΚ, το οποίο εφαρμόζουμε επί πλημμελούς εκπλήρωσης οφειλόμενης παροχής ελλείψει ειδικότερης διατάξεως. Το δικαστήριο δεν ανέτρεξε αντίθετα στις διατάξεις περί συμβάσεως έργου, που παρεπιμπτόντως στο δικό μας δίκαιο ενσωματώνονται στα άρθρα 681 επ. ΑΚ, και δη στα δικαιώματα του δανειστή επί ουσιωδών ελαττωμάτων του έργου από υπαιτιότητα του οφειλέτη. Σύμφωνα με το δικαστήριο, εν προκειμένω αξίωση για αποζημίωση δεν θεμελιώνεται ούτε λόγω της πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής, ούτε λόγω αδικοπραξίας. 

Όσον αφορά στις διατάξεις περί ενδοσυμβατικής ευθύνης, αυτές παρέχουν στον θιγόμενο το δικαίωμα να απαιτήσει διαδοχικά τη διόρθωση της εκπληρωθείσας παροχής μέσα σε εύλογη προθεσμία και κατόπιν, εφόσον η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, να ζητήσει αποζημίωση. Εν προκειμένω, η ενάγουσα άσκησε την πρώτη από τις παραπάνω αξιώσεις χωρίς όμως να τάξει εύλογη προθεσμία στο κομμωτήριο να επανορθώσει. Ζήτησε δηλ. επανάληψη της βαφής των μαλλιών της αμέσως και επί τόπου. Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού ήταν αδύνατη για λόγους που αφορούσαν τόσο στις υποχρεώσεις του κομμωτηρίου προς τους υπόλοιπους πελάτες του, όσο και στην προστασία της ενάγουσας από περαιτέρω επιβάρυνση του τριχωτού της κεφαλής της. Η ενάγουσα θα έπρεπε να έχει δώσει τη δυνατότητα στην αντισυμβαλλόμενή της να επαναλάβει την τεχνική βαφής προσηκόντως προς άρση του ελαττώματος, πριν στραφεί εναντίον της ζητώντας αποζημίωση, το οποίο δεν έπραξε. 

Όσον αφορά την αξίωση για αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, αυτή ναι μεν ήταν νόμιμη, πλην όμως αβάσιμη, εφόσον παράνομη πράξη του κομμωτηρίου (άλλη από την παραβίαση της σύμβασης), όπως βλάβη της υγείας της ενάγουσας, υπαίτια παραβίαση του καθήκοντος επιμέλειας προς την πελάτισσα (κατά τα δικά μας άρθρα 281 και 914 ΑΚ) δεν αποδείχθηκε. 

 

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.