Το “τρίτο φύλο” ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων

Ως “τρίτο φύλο” χαρακτηρίζεται η βιολογική κατάσταση των ατόμων εκείνων, που δεν είναι ούτε εντελώς άνδρες, ούτε εντελώς γυναίκες, αλλά διακρίνονται από μια ενδιάμεση ή ουδέτερη κατάσταση όσον αφορά στο φύλο τους, είναι π.χ. ανδρόγυνοι ή άφυλοι.

Στη Γερμανία το τρίτο φύλο αναγνωρίστηκε με απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου από το έτος 2017 (Beschl. v. 10.10.2017, Az. 1 BvR 2019/16). Μέχρι τότε, σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, ήταν δυνατό να μείνει κενό το χωρίο για το φύλο, π.χ. σε ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα. Το BVerfG έκανε δεκτό, ότι βάσει ιατρικών γνωματεύσεων, που τεκμηριώνουν συγκεκριμένες βιολογικές αποκλίσεις, είναι δυνατή η καταχώριση φύλου με την ένδειξη “διάφορο” (divers), αντί για άνδρας ή γυναίκα. Την απόφαση αυτή ακολούθησε η νομοθετική κατοχύρωση του τρίτου φύλου στη Γερμανία.

Με πολύ πρόσφατη απόφασή του, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας (BGH) διευκρίνισε, πάντως, ότι αποκλίσεις στην ταυτότητα φύλου που δεν τεκμηριώνονται ιατρικά, δεν δεσμεύουν τα ληξιαρχεία και δεν επηρεάζουν το χαρακτηρισμό του ατόμου ως άνδρα ή γυναίκας στα διοικητικά του έγγραφα (Beschl. v. 22.04.2020, Az. XII ZB 383/19). Δεν αρκεί δηλ. η απόκλιση να αποτελεί μια ενδιάθετη κατάσταση, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται. 

Η απόφαση αυτή προσβλήθηκε ενώπιον του BVerfG από Ένωση για την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ένωση υποστηρίζει, ότι η προσβαλλομένη εισάγει διακριτική μεταχείριση εις βάρος των διεμφυλικών ατόμων. Θα πρέπει να αρκεί η δήλωση του ενδιαφερομένου, προκειμένου να προσδιοριστεί ή διορθωθεί η ταυτότητα φύλου ανά περίπτωση. Η απόφαση του BVerfG επί της προσφυγής αυτής, αναμένεται με ενδιαφέρον. 

Διαβάστε κι εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.