Παράλληλες ραβδώσεις επί αθλητικού υποδήματος: δεν κατοχυρώνονται ως Κοινοτικό σήμα

Την 4η Δεκεμβρίου 2015 το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση (υπ’ αριθμό Τ-3/15), με την οποία επικύρωσε την άρνηση του OHIM να καταχωρίσει Κοινοτικό σήμα απεικόνισης της εταιρίας K-Swiss Inc. Η εταιρία υπέβαλε αίτηση το 2013 στο Γραφείο Εναρμόνισης για να κατοχυρώσει, συγκεκριμένα, απεικονιστικό σήμα που αποτελείται από 5 παράλληλες ράβδους τοποθετημένες στις πλάγιες όψεις αθλητικού υποδήματος. Η αίτηση αφορούσε την κλάση 25 και το σήμα προοριζόταν να διακρίνει αθλητικά υποδήματα διαφόρων ειδών. Μετά την απόρριψη της αιτήσεως αυτής σε δύο βαθμούς, η εταιρία προσέφυγε στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ. Το τελευταίο επαλήθευσε την προσβαλλομένη δικαστική κρίση, επικαλούμενο το άρθρο 7 του Κανονισμού 207/09 και συγκεκριμένα την έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα του ένδικου σήματος.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, εφόσον οι παράλληλες ράβδοι θα εκτείνονταν κατά την αιτούσα σε όλο το μήκος των πλάγιων όψεων των υποδημάτων, το πλάτος τους θα υφίστατο αυξομοιώσεις ανάλογα με το μέγεθος και το ειδικότερο σχέδιο του παπουτσιού. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το ούτως ή άλλως τετριμμένο σχήμα της ένδικης απεικόνισης, επιβεβαιώνει την ελλιπή διακριτική δύναμη αυτής. Δεν αποδείχθηκε, άλλωστε, ότι λόγω της χρήσης του εν λόγω μοτίβου στα προϊόντα της εταιρίας K-Swiss Inc., ο μέσος καταναλωτής το αναγνωρίζει ως ένδειξη σήμανσης και προέλευσης των προϊόντων και όχι σαν απλό διακοσμητικό στοιχείο.

KSwiss                                                                                        adidas

Πάντως, η εταιρία Adidas έχει ήδη κατοχυρώσει στην Ευρώπη πανομοιότυπο σήμα, αποτελούμενο συγκεκριμένα από τρεις παράλληλες γραμμές, που τοποθετούνται στα πλάγια των υποδημάτων της. Διαβάστε και την πολύ πρόσφατη απόφαση (21-5-2015) T-145/14 του Γενικού Δικαστηρίου, με την οποία γίνεται δεκτό ότι απεικονιστικό σήμα βελγικής εταιρίας αθλητικών ειδών, που αποτελείται από 2 παράλληλες γραμμές και τίθεται επί αθλητικών υποδημάτων, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο μέσο καταναλωτή ότι τα προϊόντα που διακρίνει είναι της εταιρίας Adidas. Κατά της αποφάσεως έχει ασκηθεί προσφυγή στο ΔΕΕ (C-396/15).

Justina

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.