Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου για τη ρύθμιση των συναινετικών διαζυγίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου

ΠΡΟΣ:
κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
****
Η απόφαση που έχετε λάβει και προωθείτε για την έκδοση συναινετικών διαζυγίων, καθώς και θεμάτων που αφορούν  την διατροφή και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων στα πλαίσια της ως άνω διαδικασίας από συμβολαιογράφους, είναι μη νόμιμη και αντιβαίνει τον υπ’ αριθ. 2201/2003 Κανονισμό του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Διεθνή Δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ανωτέρω Κανονισμού οριοθετούνται τα όρια της απόφασης των γαμικών διαφορών και αναφέρεται ρητά ότι εκδίδεται από Δικαστήριο Κράτους –Μέλους ασχέτως ονομασίας τους όπως διαταγή, διάταξη ή απόφαση.
Κατά συνέπεια δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία, ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαΐκό Κανονισμό που υπερισχύει της Εθνικής Νομοθεσίας και είναι δεσμευτικός για τα Κράτη – Μέλη, απαιτείται απόφαση από Δικαστήριο Κράτους – Μέλους.
Ο συμβολαιογράφος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί Δικαστήριο….
Όπως γνωρίζετε, σε κάθε διαδικασία ενώπιον των Δικαστηρίων ο Έλληνας πολίτης για προάσπιση των συμφερόντων του μπορεί να επικαλεσθεί διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, οι οποίες αναμφισβήτητα υπερισχύουν σε κάθε αντίθετης σ’ αυτόν Εθνικής διάταξης.
Κατά αυτόν τον τρόπο είναι ορατός ο κίνδυνος σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά που απορρέει είτε σε θέματα επικοινωνίας είτε σε θέματα διατροφής των ανήλικων τέκνων, κατόπιν εκδόσεως πράξεως από συμβολαιογράφο να μην μπορεί να εφαρμοστεί η πράξη αυτή, ως ανεφάρμοστη και αντιβαίνουσα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, όταν ο έχων έννομο συμφέρον επικαλεσθεί σε ανακοπή ή οποιαδήποτε ένδικο βοήθημα το ανυπόστατο της συγκεκριμένης πράξης από την στιγμή που δεν έχει την περιαφή της δικαστικής απόφασης που απαιτεί ο υπ’ αριθ. 2201/2003 Ευρωπαϊκός Κανονισμός.
Κατά αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν ανυπέρβλητα προβλήματα στις γαμικές διαφορές μεταξύ των Ελλήνων πολιτών, καθώς όπως προαναφέραμε τα Ελληνικά Δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που απαιτεί δικαστική απόφαση σε κάθε περίπτωση.
Κατόπιν των ανωτέρω αντιπροτείνουμε, όπως η έκδοση των συναινετικών διαζυγίων γίνεται με διαταγή ή διάταξη με διαδικασία βάση της οποίας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα προσκομίζουν τα απαραίτητα συμφωνητικά και ο αρμόδιος δικαστής θα προβαίνει στην θεώρηση αυτών και έκδοση διαταγής ή διάταξης.
Η διαδικασία αυτή είναι απολύτως συμβατή με το άρθρο 2 παρ. 4 του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
Σας καλούμε άμεσα, όπως αποσύρετε την προωθούμενη διάταξη, καθώς είναι βέβαιο ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να εκτελεστεί και θα οδηγήσει σε αδιέξοδο τους πολίτες.
Σε περίπτωση που εμμείνετε στην ως άνω απόφασή σας που είναι προδήλως αντίθετη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, θα προσφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζετε τις Ευρωπαϊκές Κανονιστικές Διατάξεις.
Προς ενημέρωσή σας μόνο η Δανία δεν υποχρεούται.
Αίγιο, 07/06/2017
Εκ του Δ.Σ.
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.