Αναθεώρηση των guidelines για 4 Οδηγίες προστασίας καταναλωτή

Η πρωτοβουλία «Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές» αποσκοπούσε στην ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών υπό το πρίσμα του αυξανόμενου κινδύνου παραβιάσεων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των καταναλωτών ενόψει των εξελίξεων της αγοράς, ιδίως δε την ψηφιοποίηση της οικονομίας.

Η πρωτοβουλία αποτελείτο από δύο προτάσεις οδηγιών και μία ανακοίνωση. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 11 Απριλίου 2018. Κατόπιν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν κατ΄εφαρμογή των προπαρασκευαστικών αυτών μέτρων την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό της προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ στις 27 Νοεμβρίου 2019. 

Το νομοθέτημα αυτό επιφέρει την τροποποίηση των Οδηγιών 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και 2011/83 για τα δικαιώματα των καταναλωτών, 98/6/ΕΚ για την αναγραφή των τιμών στα καταναλωτικά προιόντα και 93/13/ΕΟΚ για τις καταχρηστικές ρήτρες στις καταναλωτικές συμβάσεις. 

Ενόψει των νομοθετικών αλλαγών, που αναμένεται να έχουν υιοθετηθεί στα κράτη μέλη έως 28.11.2019 και να αρχίσουν να ισχύουν από 28.05.2022, εκδόθηκαν την 17.12.2021 κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ που επεξηγούν τις παραπάνω Οδηγίες με το νέο τους περιεχόμενο. Τα guidelines αυτά μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

Οδηγία 2005/29

Οδηγία 2011/83 

Οδηγία 98/6/ΕΚ 

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.