Τα LGBTI άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: πρωτοβουλίες και νομικό πλαίσιο

Η απαγόρευση των διακρίσεων και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν σημαντικά στοιχεία της έννομης τάξης της ΕΕ. Παρ ‘όλα αυτά, διακρίσεις κατά των gay ανδρών και γυναικών, των αμφιφυλόφιλων, των τρανσέξουαλ και των διεμφυλικών ατόμων
(LGBTI) εξακολουθούν να υφίστανται σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής και σωματικής βίας.
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναγνωρίζεται πλέον στο δίκαιο της ΕΕ ως παράγοντας διακριτικής μεταχείρισης. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών είναι περιορισμένο και δεν καλύπτει την κοινωνική προστασία, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, αφήνοντας τα LGBTI άτομα ιδιαίτερα ευάλωτα ως προς τα ζητήματα αυτά.
Επιπλέον, η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να ρυθμίσει τις οικογενειακές σχέσεις και τις σχέσεις γονέων και τέκνων για τα άτομα αυτά. Σε αυτήν την περιοχή, οι εθνικοί κανονισμοί ποικίλλουν, ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν σε ζευγάρια του ιδίου φύλου το δικαίωμα να παντρευτούν, άλλα επιτρέπουν εναλλακτικές μορφές νομικής κατοχύρωσης της συμβίωσης, ενώ άλλα δεν προβλέπουν καν νομοθετικό πλαίσιο επί του θέματος. Τα ζευγάρια του ιδίου φύλου αλλού μπορούν, και αλλού όχι, να υιοθετούν παιδιά και να έχουν πρόσβαση στην
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αυτά τα διαφορετικά νομικά καθεστώτα έχουν συνέπειες, για παράδειγμα, για τους συντρόφους από διαφορετικά κράτη μέλη που θέλουν να επισημοποιήσουν / νομιμοποιήσουν τη σχέση τους ή για τα ζευγάρια του ιδίου φύλου και τις οικογένειές τους που επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος.

Τα ζητήματα αυτά πραγματεύεται η σύντομη αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που σας επισυνάπτουμε. Καταγράφει την πρόοδο που έχει γίνει για τη νομική προστασία των LGBTI ατόμων στην ΕΕ και σχολιάζει τι απομένει να γίνει για την πλήρη εξομοίωση με τους ετεροφυλόφιλους. Πρόκειται για την αναθεωρημένη έκδοση μιας ενημερωτικής έκθεσης που συντάχθηκε αρχικά από τον Piotr Bakowski. Η προηγούμενη έκδοση δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2017.

Βρείτε το κείμενο, εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.